Prof. Csaba László hivatalos honlapja
Európai közgazdaságtan

Európai közgazdaságtan

Absztrakt:

Csaba László legújabb könyvének témája rendkívül időszerű és rendkívül bonyolult. A szerző átfogó kritikai elemzés alapján az európai közgazdaságtan, mint kutatási program és közelítés kidolgozására tesz javaslatot.


A mű részletesen tárgyalja a jelenleg uralkodó közgazdaságtudományi megközelítéseket, s azok előzményeit. Behatóan bírálja az uralkodó főáramú megközelítés egyoldalúságait, mindenekelőtt a módszertani ortodoxiát, illetve a mainstream kizárólagosság iránti igényét, a lehetséges egyéb közelítések elvetését a főáramú közelítésben. A szerző rendkívül széles szakirodalomra támaszkodott, imponáló módon.


A hazai közgazdaságtudományi irodalomban az ordoliberális iskola, illetve a szociális piacgazdaság koncepciójának rendszerezett feldolgozására mindeddig nem került sor, amely jelentős hiányosság. Csaba László e műve elvégzi ezt a feladatot, s ez önmagában is komoly tudományos teljesítmény.


Az elméleti alapkérdések elmélyült elemzésével egyidejűleg a kötet az európai gazdaságok, a fejlett piacgazdaságok, illetve a tranzíciós gazdaságok folyamatainak rendkívül alapos ismeretét tanúsítja. Mindezek alapján a mű kivételesnek nevezhető, hiszen a nemzetközi közgazdaságtudomány élvonalát is beleértve nagyon kevesen vállalkoznak - nagyon kevesen vállalkozhatnak! - az elmélet és a tényleges gazdasági folyamatok ilyen szoros összekapcsolására. A szerző eddigi munkássága, felkészültsége, s mindenekelőtt a téma iránti nagyfokú alázata nyújtottak biztos alapot az elvégzett munkához.


Csaba László legújabb kötete méltán tarthat igényt a közgazdasági szakemberek és a gazdaság iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség különös figyelmére. A számos ponton úgyszólván provokatív mű a szerző munkásságának fontos újabb mérföldköve. A közgazdaságtudomány, s annak hazai művelése tekintetében egyaránt alapvető, egyes kérdésekben revelatív a kötet mondanivalója. Ugyanakkor az európai szociális piacgazdaság, illetve az átmenet gazdaságtana kitűnő lehetőséget nyújtanak a mondanivaló alátámasztásához és konkretizálásához.


A kötet megjelentetését (lehetőleg mielőbb angol nyelven is) szívből támogatom és ajánlom.


Intellektuális élmény volt a kézirat olvasása. Az olvasók számára is az lesz. Megtiszteltetés, hogy szerény mértékben részese lehettem a munkának.


Budapest, 2013. november 22.
Halmai Péter


A tartalomjegyzékhez és a 2-3. fejezet megtekintéséhez kattintson ide!
A könyv hátoldalának megtekintéséhez kattintson ide!


Kiadó: Akadémiai Kiadó
Megjelenés éve: 2014

Oldalak száma: 195
ISBN: 978 963 05 9467 7

Recenziók

Becsky Róbert
(Vezetéstudomány és az Európai Tükör nyugalmazott főszerkesztője)
   
Botos Katalin
(Szegedi Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetemen)
 
Farkas Beáta
(Tanszékvezető, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem)
 
Győrffy Dóra
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Intézetének habilitált docense)
 
Kőrösi István
(Tudományos főmunkatárs az MTA KRTK Világgazdasági Intézetében, egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen)
 
Mellár Tamás
(MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karának intézetvezető egyetemi tanára)
 
Nagy Sándor Gyula - Vonyó László
(habilitált docens, Budapesti Corvinus Egyetem)
 
Pásztor Szabolcs
(a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa)
 
Szabó Katalin
(Professor Emerita, Budapesti Corvinus Egyetem)
 
site by nitestyle
csabal.com Minden jog fenntartva ©2011