Downloads

The revival of European economics - reflections on PikettyVilággazdaság, April 22, 2015Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Gyakorta hallhatjuk – különösen a magukra sokat adó körök némelyikében –, hogy a világ perifériáján, ahol mi élünk, nem lehet és így nem is érdemes a tudomány nagy kérdéseivel foglalkozni. Számunkra úgyis csak az újrafelfedezés vagy épp a másolás jut. Amerikából fúj a passzátszél, így ha sikerül onnan valamit lecsippenteni, már az is szép teljesítmény. És a tudomány művelésének is az a módja, amit az amerikai Nobel-díjasok némelyike művel: számtalan rövid cikkecske, lehetőleg számtalan társszerzővel, mikroszkóppal alig látható nagyságú – társadalmilag lehetőleg érdektelen – témákról.

A Breakthrough in Global Economics - or Not?Köz-Gazdaság, vol. 10, no. 3, 2015Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Ez a tanulmány azt vizsgálja meg, hogy a világ közgazdaság-tudományában a válságokat követően végbement-e, s ha nem, mikorra mehet végbe egy alapvető, a paradigmára és a módszerekre is kiterjedő változás? Megállapítható,hogy jelentős változások indultak el, mind a Nobel-díjak, mind pedig a vezetőlapok kínálata tekintetében, amihez a könyvkiadók is csatlakoztak. Ugyanakkor a jelentősebb, minőségi változásoknak szerkezeti, intézményi és szervezeti akadályai vannak, amiket a kuhni elmélet szerint negyedszázados léptékben lehet majd meghaladni.

Federal Europe or Europe of nations? On the Systemic Consequences of Financial Crisis managementMagyar Szemle, vol. 24, no. 7-8, 2015Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Ez a cikk azt a feloldhatatlan ellentétet vizsgálja, ami az Európai Uniót mai formájában létrehozó Lisszaboni Szerződés és a 2009–2015 közti időszakban végbe vitt válságkezelő intézkedések közt jött létre. Míg az előbbi határozottan a kormányköziség, utóbbiak a nemzetek felett is ég talaján állnak. A feszültség rövid távon pragmatikus kompromisszumoknak látszó lépéseket jelent, amelyek jellegükben alapvetően módosítják az unió politikai lényegét.

Unorthodoxy versus heterodoxy in economics?Jogtudományi Közlöny, vol. 70, no. 9, 2015Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Glass Half Full / The First Decade of Hungary in the EUKözgazdasági Szemle, vol. 61, no. 4, 2014Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

A szerző Magyarország EU-tagságának első évtizedét tekinti át összegző jelleggel, vagyis a nagyszámú, korábban közreadott részelemzés eredményeit ismertnek véve. A sikerek, az elszalasztott lehetőségek és kudarcok számbavétele után a szerző a teljesség és a véglegesség igénye nélkül mérleget készít. Alapvető meglátása, hogy Magyarországnak az EU-n belül lényegesen nagyobb lehetősége volt és lesz is a fenntartható fejlődésre, mint ha a „kívül tágasabb” felé venné az irányt, és a külgazdasági stratégia sikerét az Európán kívüli térségek részarány-növelésével közelítené.

How reliable is scientometric to judge academic performance?Magyar Tudomány, vol. 174, no. 4, 2014Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Ez az írás két részből áll. A cikk első része a tudományos teljesítmények felmérésének elveit, módszereit és időszerű problémáit tár­gyalva az értékelő tudománymetria gyakor­latának eltorzulását, a teljesítmény­értékelés egyoldalú és leegyszerűsítő módját, a mennyiségi szemlélet szinte világszerte tapasztalható eluralkodását veszi kritikai vizsgálat alá. A második rész e kritika fényében tekinti át a tudományos teljesítmények mérésének ide­haza, az MTMT keretében kialakuló, egyelő­re még számos fogyatékossággal, illetve hiá­nyossággal terhes gyakorlatát, egyszersmind sürgetve néhány indokolt változtatás elvégzését.

Developmental Perspectives On EuropeSociety and Economy, vol. 36, no. 1, 2014Details

Category: cikkLanguage: English

The crisis of 2008–2009 has ended, stockmarkets skyrocketed in 2012–2013, while growth of the real sector remained sluggish in Europe. This article attempts to explain the latter puzzle. Analyzing long term factors, the costs of short-termism in crisis management become obvious. The limitations of EU as a growth engine are highlighted.

Report on the inaugural speech to the Hungarian Academy of SciencesMagyar Hírlap, November 27, 2013Details

center-right dailyCategory: cikkLanguage: Hungarian

Véglegesítette tegnapi ülésén az Országgyűlés a jövő évi költségvetés fő számait. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke szerint teljesíthető a kormány 2014-es 2,9 százalékos GDP-arányos hiány- és két százalékos növekedési célja, és reális lehet az adósságmutató tervezett javulása is.

Growth, Crisis Management and the EU: The Hungarian TrilemmaMitteliungen, vol. 53, no. 3-4, 2013Details

Category: cikkLanguage: English

The current paper attempts to provide an empirically based overview of economic developments in Hungary in the period from 2010 to 2013. It highlights one specific angle, that of international embeddedness, and we consciously omit a number of issues – hotly debated domestically – abroad, from constitutional amendments to the way of addressing indebtedness of households in forex (foreign exchange).

On the New Economic Philosophy of Crisis Management in the European UnionSociety and Economy, vol. 35, no. 2, pp. 121-139, 2013Details

Category: cikkLanguage: English

This essay attempts to go beyond presenting the bits and pieces of still ongoing crisis management inthe EU. Instead it attempts at finding the ‘red thread’ behind a series of politically improvised decisions. Our fundamental research question asks whether basic economic lessons learned in the 1970s are still valid. Namely, that a crises emanating from either structural or regulatory weaknesses cannot and should not be remedied by demand management. Our second research question is the following: Can lacking internal commitment and conviction in any member state be replaced or substituted by external pressure or formalized procedures and sanctions? Under those angles we analyzethe project on establishing a fiscal and banking union in the EU, as approved by the Council in December 2012.

Growth, Crisis Management and EU: The Hungarian Trilemma (manuscript)Mitteliungen, vol. 53, no. 3-4, 2013Details

Category: cikkLanguage: English

This paper addresses the challenges of Hungarian economic strategy in the post‐2010 period. It analyzes the constraints and options, as well as the reaction and interaction of various players on the international arena, that have shaped outcomes. Beyond the discussion of the 15 months of futile negotiations with the IMF, issues of how Hungary fits, with its unorthodox economic policies, in the changing architecture of the European Union, moving towards ever more federalism in its crisis management.

United States of Europe - Right Now?Köz-Gazdaság, vol. 8, 2013Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Ez a tanulmány öt pontban vizsgálja meg, hogy a költségvetési és a bankunió azonnali megvalósítására vonatkozó uniós tervezetek mennyiben járulhatnak hozzá a sikeres európai válságkezeléshez, továbbá hogy megvalósításuk milyen föltételrendszert igényel.

Dilemmas in Economics and its EducationKözgazdasági Szemle, vol. 60, no. 1, 2013Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Ez az esszé a teljesség igénye nélkül kísérli meg áttekinteni azt, hogy mire vezetett a közgazdaságtan világméretekben megindult és a 2008–2009. évi válság lezáratlansága miatt vélhetően évtizedes szinten zajló önvizsgálata. A tudományszak egészét egyszerre jellemzi egyfajta tartalmi kiüresedés és a társtudományokkal való erőteljesebb kapcsolatkeresés, a módszertanok és az iskolák egymás mellett élése – ami egyáltalán nem békés –, valamint a gyakorlat által felvetett kérdések elméleti általánosításának igénye. A magyar közgazdaságtan hagyományos köve-tő szerepe megmaradt, viszont a képzésben szerzett negyedszázados tapasztalatok és az új globális kihívások lényegi átalakításokat indokolnának a mai, túlságosan egységesített képzésben.

Towards a New Philosophy of Crisis-management in Europe?Köz-Gazdaság, vol. 8, no. 1, 2013Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Az évek óta tartó európai válságkezelés leírása és a részletek bemutatása helyett a rögtönzött, politikai alapon hozott lépések gazdaságelméleti értelmezésére törekszünk.Kutatási alapkérdésünk az: igaz-e még a 70-es évek végének felismerése, mi szerint sem szerkezeti, sem szabályozási eredetű válságot nem lehet keresletélénkítéssel leküzdeni? Igaz-e az, hogy a szuverén EU tagállamokon belül bármi okból hiányzó belső elköteleződést a külső fegyelmezéssel nem lehet pótolni? Ennek fényében vizsgáljuk a költségvetési és a bankunió 2012 októberében körvonalazott és jóváhagyott tervezetét is.

The Mirage of a Weak CurrencyHungarian Review, vol. 3, no. 5, pp. 47-52, September, 2012Details

Category: cikkLanguage: English

On the Political Economy of Polic ReformLondon: CRCE Briefing paper, no. 14, April, 2012Details

Category: cikkLanguage: English

Having experienced several decades of successful and unsuccessful economic reforms, Hungary serves as an excellent laboratory to test theories of institutional change. While generalizations based on a single case are always limited by nature, it may still contribute to the better understanding of general conditions of policy and institutional changes for the better as well as impediments to them.