Downloads

How reliable is scientometric to judge academic performance?Magyar Tudomány, vol. 174, no. 4, 2014Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Ez az írás két részből áll. A cikk első része a tudományos teljesítmények felmérésének elveit, módszereit és időszerű problémáit tár­gyalva az értékelő tudománymetria gyakor­latának eltorzulását, a teljesítmény­értékelés egyoldalú és leegyszerűsítő módját, a mennyiségi szemlélet szinte világszerte tapasztalható eluralkodását veszi kritikai vizsgálat alá. A második rész e kritika fényében tekinti át a tudományos teljesítmények mérésének ide­haza, az MTMT keretében kialakuló, egyelő­re még számos fogyatékossággal, illetve hiá­nyossággal terhes gyakorlatát, egyszersmind sürgetve néhány indokolt változtatás elvégzését.

Developmental Perspectives On EuropeSociety and Economy, vol. 36, no. 1, 2014Details

Category: cikkLanguage: English

The crisis of 2008–2009 has ended, stockmarkets skyrocketed in 2012–2013, while growth of the real sector remained sluggish in Europe. This article attempts to explain the latter puzzle. Analyzing long term factors, the costs of short-termism in crisis management become obvious. The limitations of EU as a growth engine are highlighted.

Report on the inaugural speech to the Hungarian Academy of SciencesMagyar Hírlap, November 27, 2013Details

center-right dailyCategory: cikkLanguage: Hungarian

Véglegesítette tegnapi ülésén az Országgyűlés a jövő évi költségvetés fő számait. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke szerint teljesíthető a kormány 2014-es 2,9 százalékos GDP-arányos hiány- és két százalékos növekedési célja, és reális lehet az adósságmutató tervezett javulása is.

Growth, Crisis Management and the EU: The Hungarian TrilemmaMitteliungen, vol. 53, no. 3-4, 2013Details

Category: cikkLanguage: English

The current paper attempts to provide an empirically based overview of economic developments in Hungary in the period from 2010 to 2013. It highlights one specific angle, that of international embeddedness, and we consciously omit a number of issues – hotly debated domestically – abroad, from constitutional amendments to the way of addressing indebtedness of households in forex (foreign exchange).

On the New Economic Philosophy of Crisis Management in the European UnionSociety and Economy, vol. 35, no. 2, pp. 121-139, 2013Details

Category: cikkLanguage: English

This essay attempts to go beyond presenting the bits and pieces of still ongoing crisis management inthe EU. Instead it attempts at finding the ‘red thread’ behind a series of politically improvised decisions. Our fundamental research question asks whether basic economic lessons learned in the 1970s are still valid. Namely, that a crises emanating from either structural or regulatory weaknesses cannot and should not be remedied by demand management. Our second research question is the following: Can lacking internal commitment and conviction in any member state be replaced or substituted by external pressure or formalized procedures and sanctions? Under those angles we analyzethe project on establishing a fiscal and banking union in the EU, as approved by the Council in December 2012.

Growth, Crisis Management and EU: The Hungarian Trilemma (manuscript)Mitteliungen, vol. 53, no. 3-4, 2013Details

Category: cikkLanguage: English

This paper addresses the challenges of Hungarian economic strategy in the post‐2010 period. It analyzes the constraints and options, as well as the reaction and interaction of various players on the international arena, that have shaped outcomes. Beyond the discussion of the 15 months of futile negotiations with the IMF, issues of how Hungary fits, with its unorthodox economic policies, in the changing architecture of the European Union, moving towards ever more federalism in its crisis management.

United States of Europe - Right Now?Köz-Gazdaság, vol. 8, 2013Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Ez a tanulmány öt pontban vizsgálja meg, hogy a költségvetési és a bankunió azonnali megvalósítására vonatkozó uniós tervezetek mennyiben járulhatnak hozzá a sikeres európai válságkezeléshez, továbbá hogy megvalósításuk milyen föltételrendszert igényel.

Dilemmas in Economics and its EducationKözgazdasági Szemle, vol. 60, no. 1, 2013Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Ez az esszé a teljesség igénye nélkül kísérli meg áttekinteni azt, hogy mire vezetett a közgazdaságtan világméretekben megindult és a 2008–2009. évi válság lezáratlansága miatt vélhetően évtizedes szinten zajló önvizsgálata. A tudományszak egészét egyszerre jellemzi egyfajta tartalmi kiüresedés és a társtudományokkal való erőteljesebb kapcsolatkeresés, a módszertanok és az iskolák egymás mellett élése – ami egyáltalán nem békés –, valamint a gyakorlat által felvetett kérdések elméleti általánosításának igénye. A magyar közgazdaságtan hagyományos köve-tő szerepe megmaradt, viszont a képzésben szerzett negyedszázados tapasztalatok és az új globális kihívások lényegi átalakításokat indokolnának a mai, túlságosan egységesített képzésben.

Towards a New Philosophy of Crisis-management in Europe?Köz-Gazdaság, vol. 8, no. 1, 2013Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Az évek óta tartó európai válságkezelés leírása és a részletek bemutatása helyett a rögtönzött, politikai alapon hozott lépések gazdaságelméleti értelmezésére törekszünk.Kutatási alapkérdésünk az: igaz-e még a 70-es évek végének felismerése, mi szerint sem szerkezeti, sem szabályozási eredetű válságot nem lehet keresletélénkítéssel leküzdeni? Igaz-e az, hogy a szuverén EU tagállamokon belül bármi okból hiányzó belső elköteleződést a külső fegyelmezéssel nem lehet pótolni? Ennek fényében vizsgáljuk a költségvetési és a bankunió 2012 októberében körvonalazott és jóváhagyott tervezetét is.

The Mirage of a Weak CurrencyHungarian Review, vol. 3, no. 5, pp. 47-52, September, 2012Details

Category: cikkLanguage: English

On the Political Economy of Polic ReformLondon: CRCE Briefing paper, no. 14, April, 2012Details

Category: cikkLanguage: English

Having experienced several decades of successful and unsuccessful economic reforms, Hungary serves as an excellent laboratory to test theories of institutional change. While generalizations based on a single case are always limited by nature, it may still contribute to the better understanding of general conditions of policy and institutional changes for the better as well as impediments to them.

Hungary and the eurozone crisis: a comedy of errors?Yearbook of the Institute of East-Central Europe, vol. 10, 2012Details

Category: cikkLanguage: English

The spill-over of the global fi nancial crisis has uncovered the weak-nesses in the governance of the EMU. As one of the most open economies in Europe, Hungary has suff ered from the ups and downs of the global and European crisis and its mismanagement. Domestic policy blunders have complicated the situation. This paper examines how Hungary has withstood the ups and downs of the eurozone crisis. It also addresses the questions of whether the country has converged with or diverged from the EMU membership, whether joining the EMU is still a good idea for Hungary, and whether the measures to ward off the crisis have actually helped to face the challenge of growth.

Revisiting the Crisis of the EMU: Challenges and OptionsZeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, vol. 10, no. 1, pp. 53-77, 2012Details

Category: cikkLanguage: English

No panic, pleaseFigyelő, vol. 56, no. 3, pp. 18-19, 2012Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Egyre többen és egyre többször hasonlítják Magyarországot Argentínához. Sajnos nem azért, mert hogy a magyar labdarúgás annyi Lionel Messit adott volna a világ élvonalának. Hanem azért, mert sok valós és vélt párhuzam húzható a két állam helyzete és megítélése között.

The Challenge of GrowthHungarian Review, vol. 1, no. 3, pp. 32-45, May, 2011Details

Category: cikkLanguage: English

What is good economics like?Közgazdasági Szemle, vol. 58, no. 4, pp. 477-483, May, 2011Details

Category: cikkLanguage: Hungarian