Downloads

What is good economics like?Közgazdasági Szemle, vol. 58, no. 4, pp. 477-483, May, 2011Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

A baj a válságadó formájával vanHeti Válasz, January 12, 2011Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Volt olyan év,hogy a Magyarországon jelenlévő multik több támogatást kaptak a magyar államtól, mint amennyit társasági adóban befizettek.

„And the first shall be the last˝Hungarian Studies, vol. 25, no. 2, 2011Details

Category: cikkLanguage: English

This study analyzes the puzzle of Hungarian economic drifting in a long run per-spective. The underlying puzzle for the investigation is why bad policies are invariably popular and good policies unpopular, thus why political and economic rational-ity never overlap. The first part of the article summarizes in eight points the basicfeatures of the postwar period. Then six lessons are offered, which might be usefulfor other countries in transition or for students of comparative economics and politics, lessons that can be generalized on the basis of the individual country experience.

Hungarian transition and development: lessons for economic theoryKözgazdasági Szemle, vol. 58, no. 10, 2011Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

A világgazdasági válság óta eltelt nyolc évtizedben Magyarországon számos rend-szerváltozás ment végbe a gazdaságban és a politikában. Sokak szerint a szabadpiactól a szabadpiacig vezető kör bezárult, és ismét rendszerválság előtt állunk. Míg a jövő természetesen bizonytalanságokkal terhes, és így értelemszerűen nem kiszámítható, a múlt egyértelmű tanulsága az, hogy a közéletet végig formáló felzárkózási törek-vés egészében sikertelennek bizonyult. Ennek alapja az elemzésünk központi rejtélye egy régi fejlődéselméleti feladvány: miért van az, hogy Argentínához vagy újabban Olaszországhoz és Portugáliához hasonlóan a jó politika rossz eredményekkel jár(t), és fordítva? Miért szakadt el végletesen és történetileg is a gazdasági és a politikai ésszerűség egymástól?

Cynicism has prevaiedKÓSA András, ed: The boss's speech - ten years after Őszöd, pp. 101-123, November 23, 2010Details

Budapest, Noran LibroCategory: cikkLanguage: Hungarian

A görög válság kapcsán fogalmazott úgy egy interjúban, hogy „mérhetetlen a görög elit felelőssége, de hibás az EU is, mert nem volt elég kemény, hogy saját szabályait betartassa, túl elnéző volt azzal szemben, ami Görögországban zajlik”. A magyar fejlődés szintén eléggé félresiklott 2004, az európai uniós csatlakozásunk után. Ebben kinek mekkora a felelőssége?

Green growth - Mirage or reality?Intereconomics, Hamgburg, vol. 45, no. 3, 2010Details

Category: cikkLanguage: English

Economics at the CrossroadsJogtudományi Közlöny, vol. 65, no. 1, 2010Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Fennáll a tartós zötyögés veszélye?Hírszerző.hu, May 28, 2009Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

A válságot nem megoldó, csak kezelő intézkedések miatt fennáll a tartós zötyögés veszélye - hangzott el Csaba László "Válságban van-e a közgazdaságtan?" című angolul megjelent könyvének bemutatóján, Budapesten. A CEU professzora szerint a válsághangulat gerjesztése önbeteljesítővé válhat, helyette a világgazdaság beindulásának pillanatára kellene felkészítenünk a magyar gazdaságot.

Dancing in a YokeFigyelő, vol. 57, no. 9, pp. 20-21, 2009Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

A Magyar Nemzeti Bank élén történő vezetőváltás kapcsán az ilyenkor szokásosnál is nagyobb mértékben került a közfigyelem középpontjába a jegybank szerepe és a vezetéstől elvárható feladatok értelmezése is. Érdemes és időszerű lehet felvillantani né-hány olyan alapösszefüggést, ami a mai magyar helyzetre és a jövő feltételeire nézve fontos lehet.

Unintended Consequences of Crisis ManagementZeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, vol. 7, no. 3-4, 2009Details

Category: cikkLanguage: English

European Studies: Taking Stock And Looking AheadSociety and Economy, vol. 31, no. 2, 2009Details

Category: cikkLanguage: English

This essay is an attempt to generalize experiences of Central and Eastern European universities inthe field of European Studies over the past 20 years. The paper follows the logic of business analysisin order to come up with proposals for future action.

Unintended Consequences of Crisis ManagementZeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, vol. 7, no. 3-4, pp. 450-470, 2009Details

Category: cikkLanguage: English

From Sovietology to neo-institutionalsim.Post-Communist Economies, vol. 21, no. 4, 2009Details

LondonCategory: cikkLanguage: English

This article attempts to wrap up the thorny road of studies and students of systemic change in Central and Eastern Europe. It analyses how a relatively backward part of the economics profession has been confronted with issues that count among perhaps the most complex, in terms of both understanding and applications, within and for the entire academic discipline. An attempt is made to integrate some broader methodological and narrower political economy insights in the approach of sustainable development and economic theory in general.

European Studies: Taking Stock And Looking AheadSociety and Economy, vol. 31, no. 2, pp. 193-209, 2009Details

Category: cikkLanguage: English

Orthodoxy, Renewal and Complexity in Contemporary EconomicsZeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, vol. 7, no. 1, pp. 51-82, 2009Details

Category: cikkLanguage: English