Downloads

A történelmi puzzle – Szellemi társasjáték Csaba LászlóvalCompetitio, vol. 5, no. 3, 2006Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Változó erőtérben - Változó egyensúlyozásCompetitio, vol. 5, no. 2, 2006Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

A cikk azt a kérdést elemzi, hogy Magyarország nemzetközi beágyazottságának megváltozása miként alakította a hazai gazdasági rendszert a piacgazdaságtól a piacgazdaságig vezető 45 éves kitérő során. Ennek keretében kitüntetett módon vizsgáljuk azt, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos politika miként hathatott a korszakban meghatározó szovjet befolyási övezet keretében.

Gazdasági növekedés, egyensúly és foglalkoztatás az Európai UnióbanMagyar Tudomány, vol. 167, no. 9, 2006Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Az írás azt a kérdést vizsgálja, hogy a 2005 márciusában átértelmezett lisszaboni stratégia, valamint a 2005 decemberében elfogadott 2007-2013 közti pénzügyi keret mennyiben alapozza meg az EU gazdasági teljesítményének javulását. Igazoljuk, hogy az eurószklerózis okai nem vezethetők vissza a pénzügyi szabályrendszer túlzott szigorára. Ellenkezőleg, a laza költségvetési politika és a szerkezeti reformok elmaradása miatt nem érvényesül az új tagállamok számára az integráció növekedésgyorsító hatása.

Rózsaszín szemüvegMagyar Nemzet, December 20, 2005Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Ha így haladunk, beérjük Európát – állítja a gazdasági miniszter legújabb, egész oldalas hirdetésben. A hír igaz, annyi kiegészítéssel, hogy ennek az időtartama 35-40 évre tehető, feltéve, ha a magyar gazdaság bővülése ezalatt nem csökken –véli a Magyar Nemzet által megszólaltatott elemző.

Hagyja az asszimilációt másraIndex, November 11, 2005Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

A franciaországi szegénylázadás kitörésének alapfeltétele volt egy nagyobb, a társadalomtól leszakadt és elidegenedett csoport kialakulása. Hasonló problémával három másik európai ország, a bevándorlók integrációjának korábbi példaországai szembesülhetnek. A teljes asszimiláció és a feltétel nélküli tolerancia is megbukott, az integráció sikeres modelljei a probléma asszimilációs jellegének figyelmen kívül hagyása miatt működnek.

Economic theory and policy: a post-crisis perspectiveKöz-Gazdaság, vol. 5, no. 2, February 20, 2005Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Míg a 2008–2009. években minden fejlett ország az állami beavatkozás és a keresletbővítés kettősének elvi követelmény szintjére emelése felé indult, a következő évtized első fő kérdése az exit strategy, vagyis az, hogy miképp lehet a csak az amerikai gazdaságban 3200 Mrd (!) dollárra tett többletkeresletet és a mérgezett eszközöket a gazdaságból kivonni és az új stagflációt, vagy az újabb visszaesést megelőzni. A tanulmányban a helyzet elméleti értelmezésé-re majd a lehetséges gyógymód vázolására teszünk kísérletet. Amellett érvelünk, hogy valódi megoldásokat a szabályalapú megoldásokhoz való vissza-térés jelenthet, nem a rögtönzés elvi szintre emelése.

Regulation and Public Sector DevelopmentPost-Communist Economies, February, 2005Details

LondonCategory: cikkLanguage: English

Europe reborn or Europe regress?Est-Ovest, vol. 36, no. 6, 2005Details

ItalyCategory: cikkLanguage: English

Poetry and Reality about the Future of the UnionIntereconomics, Hamgburg, 2005Details

Category: cikkLanguage: English

Ever since its adoption in March 2000 the Lisbon Strategy of the European Union has been seen at least in two dimesnsions. On the one hand, it was seen as a resolute turn away from the concept of „fortress Europe”, but also from the more federalist vision of European integration, that would have gradually de-emphsized the role of nation states as ultimate power brokers.2 Meanwhile it was also meant to be different from the large body of EU guidelines and directives with ambiguous or openly non-binding status. In order to attain this concrete tasks were listed, and regular six month monitoring by the Council introduced in its method of operation.

Transition in and towards EuropeZeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, March, 2004Details

Category: cikkLanguage: English

The post-communist states of Central and Eastern Europe have successfully managed the tran-sition from plan to market economy. Through law harmonisation, acquis screening and de-manding requirements imposed by the Commission, EU accession helped the economies enter-ing a growth path, receiving foreign investment and reorienting their trade. On the other hand,since the Central and Eastern European states have joined one of the slowest growing regionsin the world economy, the Union in its present shape will no more contribute to the accelera-tion of endogenous growth.

Ready, Steady, Go?Intereconomics, Hamgburg, February, 2004Details

Category: cikkLanguage: English

With the enlargement of the European Union by ten emerging economies on 1 May 2004 a historic era of divisions created by Yalta has come to an end. There is every reason to be optimistic, since the new members arrive after 10-14 years of preparation. Therefore, unlike in previous enlargements, they can be thought to be better prepared. For instance southern member-states needed long transition periods to complete trade liberalization. By contrast, new `eastern` member states have all opened up their economies as part and parcel of the transition to the market economy. They established full convertibility of their currencies/on current account items/ by the mid-90s, an achievement accomplished for instance by Spain and Italy by the early 90s only. Last, but not at all least, opening up their capital account – a subject of extensive controversy in the international literature2/ following the east Asian contagion of 1997-99 – has also been gradually attained by the early years of 2000s.

Uniós érettség, uniós éretlenségBeszélő, April, 2001Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Noha a használatos közgazdasági enciklopédiákban hiába keresnénk e cikk központi kategóriáját, az uniós érettséget, az mégsem egyénieskedően önkényes fogalomalkotás terméke. Az EU Koppenhágában, a társulási szerződések megkötésétől a tagfelvételig vezető komplex folyamat (részletesen: Mayhew, 1998) egyik döntő állomásán, ebben a fogalomban igyekezte megragadni annak kritériumait, hogy mely átalakuló országokat milyen föltételek mellett hajlandó tagjai sorába fogadni. Ezért az „uniós érettség" olyan operatív politikai és stratégiai koncepció, amely teljesítményszintet és minőséget jelent. Ennek mércéje az uniós fél ítélete, nem pedig a tagjelöltek önértékelése. E megítélést lehet szeretni vagy nem szeretni, vitatni és kritizálni, de - mivel egyfelől a csatlakozni vágyó tíz átalakuló ország1 nemzeti összterméke együttesen is csak az uniós össztermék hat százaléka, másfelől pedig nem az EU kíván az átalakuló országokba belépni, hanem fordítva -, figyelmen kívül hagyni és megváltoztatni nem lehet.

A rendszerváltó gazdaságpolitika egy évtizedeBeszélő, May, 1998Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Immár egy évtizede annak, hogy a geopolitikai korlátok lazulását és a szovjet Titanic föltartóztathatatlan süllyedését érzékelő magyar gazdaságvezetés a szocialista modell megjavítását, majd piaci elemekkel történő feljavítását célzó kísérletek helyett a valódi, jelző nélküli piacgazdaság gondolata mellett köteleződött el. Az első kétnapos reformbizottsági megbeszélésre 1988 februárjában került sor a Pénzügyminisztérium pünkösdfürdői üdülőjében, ahol a politikai korlátok hollétére vonatkozó kérdésre a válasz az volt: az állambiztonságiak semlegességét Németh Miklós KB-titkár garantálja. 1988 augusztusában reformbizottságok alakultak, s az év novemberében megjelent reformplatform (Figyelő, 1988/49. sz.) a magántulajdonon alapuló, önszabályozó piacgazdaság és a nyugati orientáció meghirdetése jegyében készült.