Downloads

Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political CapitalismThe Independent Review - A Journal of Political Economy, vol. 28, no. 3, 2024Details

Category: recenzióLanguage: English

Mehrdad Vahabi is a seasoned and accomplished observer of economic systems, especially of illiberal ones. He has widely published on various aspects of these, including communist and post-communist regimes, comparative economic systems, and Islamic economics.

Extra Hungariam non est vita?Külügyi Szemle, vol. 21, no. 3, pp. 188-193, 2022Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Herczegh Géza: Magyarország külpolitikája, 1914–1945. Budapest: Magyar Szemle, 2021. 436 o.

Captive of Circumstances. Hungary's Foreign Policy, 896-1919Külgazdaság, vol. 66, no. 7-8, pp. 131-136, 2022Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

A magyar gazdaság és társadalom fejlődését többnyire autochton, nemzeti szempontból szokták megírni. Ehhez képest Herczegh Géza, a kitűnő jogtudós, mintegy kívülről mutatja be a magyar történelem menetét az államalapítástól a monarchia felbomlásáig, azaz a magyar állam újjáalakulásáig, 1920-ig. Sajátos látásmódja rámutat arra, hogy a romantikus szemléletben a fő szereplők játékaként bemutatott folyamatok többnyire az európai nagypolitika leképeződései voltak. A magyar elit – kevés kivétellel – nem tudott jól tájékozódni a világ dolgaiban, és ezért az ország súlyos árat fizetett. Az összegzés egyben felhívás a nemzetközi kapcsolatok alaposabb művelésére és e felismerésnek a gazdasági döntéshozatalban történő alkalmazására is.

Amartya Sen: On the Theory of JusticeVigília, vol. 86, no. 8Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Reflections on the Hungarian edition of the monograph of Professor Amartya Sen.

The autopsy of illiberalism. A review of the book by B. Magyar and B. MadlovicsKözgazdasági Szemle, vol. 68, no. 6, p. 699–704, June, 2021Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

B. Magyar–B. Madlovics: The Anatomy of Postcommunist Regimes. Bp: Noran Libro, 2021, 906 p.

In Search of PerfectionMagyar Tudomány, vol. 181, no. 4, pp. 571-572Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

A Review of I.T.Berend’s Economics of European Integration, Routledge, 2021

Pluralistic economics and its historyContributions to Political Economy, no. 2, 2020Details

Oxford University PressCategory: recenzióLanguage: English

What is pluralistic economics? – visitors from the Mars may ask. Aren’t all the academic disciplines pluralistic by their very nature, composed of competing schools, approaches, with changing dominant paradigms over the decades? And indeed, if one looks up the most recent, third, electronic version of Springer’s The New Palgrave Dictionary of Economics of 2019, one finds a breath-taking array of lines of thought, of authors, of concepts, description of debates and also regular updates to the last printed or eBook version online. No-one should complain of the lack of variety.

Towards the new normalKülgazdaság, vol. 63, no. 11-12, pp. 95-101Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

Az elmúlt kétszázötven esztendőben a gazdaságelmélet és a gazdaságpolitika héja-násza volt a közgazdaságtan egyik legizgalmasabb örökzöldje – és az is maradt. Ez a közgazdasági kutatás kísérleti terepe, ahol gyakran sikeres a műtét, mégis elhalálozik a beteg – vagyis a beavatkozás költségei nagyobbak, a hozadéka pedig kisebb a vártnál. Ezért számtalan mű foglalkozik azzal, hogy egy-egy időszakban mi maradt meg a régi igazságokból, illetve melyek azok az új igazságok, amelyeka kísérlet és tévedés – elkerülhetetlenül előtérbe kerülő – váltakozásából hosszabb távra és általánosítható módon leszűrődnek.

Balance SheetMagyar Szemle, vol. 26, no. 11-12, 2019Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Bod Péter Ákos vitán felül a legszorgalmasabb magyar közgazdászok egyike. Bő négy évtizedes munkásságának egyetlen szakasza sem múlt el anélkül, hogy gondolatait, érzéseit, és jobbító szándékú meglátásait ne osztotta volna meg pályatársaival és a szélesebb közvéleménnyel is. Ha csak az elmúlt évtizedet vesszük, 2008-ban, 2010-ben, 2011-ben és 2014-ben is közreadott egy-egy gazdaságpolitikai és elméleti kérdéseket tárgyaló monográfiát, jelen kötete tehát ötödik ilyen munkája egy évtizeden belül! Ezek közt nem szerepel a tudós emberek némelyikénél oly gyakori másodközlés/cikkgyűjtemény, ami sokunk számára inkább könyvnek látszó tárgy, semmint valódi könyv. A recenzált munka Bod akadémiai doktori értekezéséből sarjadzik.

A snapshot view on the Hungarian Academy of SciencesMagyar Tudomány, vol. 178, no. 4, April, 2018Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Ritkán fordul elő az, hogy nagy és vitatott kérdésekben külön megbízás és hivatalos felkérő nélkül születik átfogó elemzés. A jelen mű esetében vélhetőleg leginkább a helyzet hozta úgy, hogy tanulmánykötetnyi elemzés gyűlt össze a magyar tudományosság legfőbb intézményének állapotáról.

John D. Mueller: Redeeming EconomicsVigília, 2018Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Islam and the Sword /a review of a book by Gy. Ónody/Külügyi Szemle, vol. 16, no. 2, pp. 119-122, 2017Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Pathbreaking Economics: reflections of D. N. McCloskey's Bourgois EqualityKözgazdasági Szemle, vol. 63, no. 7-8, pp. 882-888, 2016Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Swimming Against the Tide. Unorthodox Lectures on Economics by T. MellárMagyar Szemle, vol. 25, no. 5-6, 2016Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

In Search of a New Economic Paradigm. Reflections on the recent volumes by G.Kolodko.Külgazdaság, vol. 59, no. 3-4, pp. 150-155, March, 2015Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

Seven meagre yearsKülgazdaság, vol. 58, no. 11-12, pp. 97-100, 2014Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian