Downloads

Balance SheetMagyar Szemle, vol. 26, nos. 11-12, 2019Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Bod Péter Ákos vitán felül a legszorgalmasabb magyar közgazdászok egyike. Bő négy évtizedes munkásságának egyetlen szakasza sem múlt el anélkül, hogy gondolatait, érzéseit, és jobbító szándékú meglátásait ne osztotta volna meg pályatársaival és a szélesebb közvéleménnyel is. Ha csak az elmúlt évtizedet vesszük, 2008-ban, 2010-ben, 2011-ben és 2014-ben is közreadott egy-egy gazdaságpolitikai és elméleti kérdéseket tárgyaló monográfiát, jelen kötete tehát ötödik ilyen munkája egy évtizeden belül! Ezek közt nem szerepel a tudós emberek némelyikénél oly gyakori másodközlés/cikkgyűjtemény, ami sokunk számára inkább könyvnek látszó tárgy, semmint valódi könyv. A recenzált munka Bod akadémiai doktori értekezéséből sarjadzik.

A snapshot view on the Hungarian Academy of SciencesMagyar Tudomány, vol. 178, no. 4, April, 2018Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Ritkán fordul elő az, hogy nagy és vitatott kérdésekben külön megbízás és hivatalos felkérő nélkül születik átfogó elemzés. A jelen mű esetében vélhetőleg leginkább a helyzet hozta úgy, hogy tanulmánykötetnyi elemzés gyűlt össze a magyar tudományosság legfőbb intézményének állapotáról.

John D. Mueller: Redeeming EconomicsVigília, 2018Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Islam and the Sword /a review of a book by Gy. Ónody/Külügyi Szemle, vol. 16, no. 2, pp119-122, 2017Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Pathbreaking Economics: reflections of D. N. McCloskey's Bourgois EqualityKözgazdasági Szemle, vol. 63, nos. 7-8, pp882-888, 2016Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Swimming Against the Tide. Unorthodox Lectures on Economics by T. MellárMagyar Szemle, vol. 25, nos. 5-6, 2016Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

In Search of a New Economic Paradigm. Reflections on the recent volumes by G.Kolodko.Külgazdaság, vol. 59, nos. 3-4, pp150-155, March, 2015Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

Seven meagre yearsKülgazdaság, vol. 58, nos. 11-12, pp97-100, 2014Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

Mihályi Péter: A magyar gazdaság útja az adósságválságbaKülgazdaság, vol. 57, nos. 11-12, 2013Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

Péter Ákos Bod: Foundations of Financial Economics. Budapest: Magyar Szemle Books, 2012Magyar Szemle, vol. 22, nos. 5-6, pp176-179, 2013Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Mathematical Economics, vols I-II. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012)Magyar Tudomány, vol. 174, no. 2, pp239-240, 2013Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Minden tudományszakban megfigyelhetjük, hogy egy-egy összefoglaló munka megjelenése egy korszak egészét jellemezhet. Ilyen kötet volt az első világháború előtt Kautz Gyula, a két háború közt Heller Farkas, vagy a szocialista korszak bomlásának idején Kornai János munkája, A hiány.. A rendszerváltozást követően megújult és egyben a világáramot jellemző módszertani igényességet megjelenítő írások sorában hasonlóképp definitív, korszakhatárt jelent Zalai Ernő munkája. Négy és fél évtized munkásságának összegzésével a szerző felmutat és le is zár egy szakaszt, amiben a számszerűsíthető általános egyensúlyi elméletek, különösen azok statikus változata és nemzetgazdasági alkalmazása jelölték ki a fejlődés irányát – a matematikai, módszertan-igényes irányzatban.

Vörös Imre: Csoportkép LaokoónnalKülgazdaság, vol. 56, nos. 9-10, pp53-56, 2012Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

Néhány éve minden rendes európai tanulmányok tárgyban azt oktattuk, hogy az európai jog elsőbbséget élvez a nemzetivel szemben. És ahogy öles léptekkel haladunk a föderáció felé, úgy halványulnak el a nemzeti jogkörök és erősödik fel az uniós szervek hatásköre, egyre jobban behatolva a korábban a nemzeti szuverenitás terepének tartott területekre is.

Colombo, Alessandro (ed.): Subsidiarity governance. Theoretical and empirical models.New York – Houndmills, p176, 2012Details

United KIngdom, Palgrave MacMillanCategory: recenzióLanguage: Hungarian

A magyar közgazdaságtan él és virulKöz-Gazdaság, 2012Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

The Conflictual Interaction of Hungarian Constitutional Court with EU lawKülgazdaság, vol. 56, nos. 9-10, 2012Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

A treatise on the role of finance in economic policy-making by Katalin BotosKöz-Gazdaság, vol. 7, no. 3, 2012Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

A magyar közgazdasági közélet egyik markáns és kimondottan színes egyénisége Botos Katalin professzorasszony. Immár negyedszázada, hogy az MTA doktora címet megszerezte1, és sok pályatársától eltérően e legmagasabb tudományos elismerés elnyerése nem kényelmesítette el. Sőt, épp ezt követően került sor azokra a – Nyugaton mindennapos, nálunk azonban ritkaságszámba menő – pályaváltásokra, amivel a tudományos kutató a közpolitikai gyakorlatba, majd ezt követően az egyetemi életbe tért vissza. S mivel közéletünk nem teng túl a női közszereplőktől, mindjárt érdemes kiemelnünk, hogy milyen ritka és egyedülálló az a teljesítmény, amiben a családfenntartó, a kutató, az oktató és a közszereplő pályája eredményesen fonódik egybe, rácáfolva a társadalmunkat sajnos ma is mérgező előítéletekre.