Downloads

Péter Ákos Bod: Foundations of Financial Economics. Budapest: Magyar Szemle Books, 2012Magyar Szemle, vol. 22, no. 5-6, pp. 176-179, 2013Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Mathematical Economics, vols I-II. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012)Magyar Tudomány, vol. 174, no. 2, pp. 239-240, 2013Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Minden tudományszakban megfigyelhetjük, hogy egy-egy összefoglaló munka megjelenése egy korszak egészét jellemezhet. Ilyen kötet volt az első világháború előtt Kautz Gyula, a két háború közt Heller Farkas, vagy a szocialista korszak bomlásának idején Kornai János munkája, A hiány.. A rendszerváltozást követően megújult és egyben a világáramot jellemző módszertani igényességet megjelenítő írások sorában hasonlóképp definitív, korszakhatárt jelent Zalai Ernő munkája. Négy és fél évtized munkásságának összegzésével a szerző felmutat és le is zár egy szakaszt, amiben a számszerűsíthető általános egyensúlyi elméletek, különösen azok statikus változata és nemzetgazdasági alkalmazása jelölték ki a fejlődés irányát – a matematikai, módszertan-igényes irányzatban.

Vörös Imre: Csoportkép LaokoónnalKülgazdaság, vol. 56, no. 9-10, pp. 53-56, 2012Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

Néhány éve minden rendes európai tanulmányok tárgyban azt oktattuk, hogy az európai jog elsőbbséget élvez a nemzetivel szemben. És ahogy öles léptekkel haladunk a föderáció felé, úgy halványulnak el a nemzeti jogkörök és erősödik fel az uniós szervek hatásköre, egyre jobban behatolva a korábban a nemzeti szuverenitás terepének tartott területekre is.

Colombo, Alessandro (ed.): Subsidiarity governance. Theoretical and empirical models.New York – Houndmills, p. 176, 2012Details

United KIngdom, Palgrave MacMillanCategory: recenzióLanguage: Hungarian

A magyar közgazdaságtan él és virulKöz-Gazdaság, 2012Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

The Conflictual Interaction of Hungarian Constitutional Court with EU lawKülgazdaság, vol. 56, no. 9-10, 2012Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

A treatise on the role of finance in economic policy-making by Katalin BotosKöz-Gazdaság, vol. 7, no. 3, 2012Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

A magyar közgazdasági közélet egyik markáns és kimondottan színes egyénisége Botos Katalin professzorasszony. Immár negyedszázada, hogy az MTA doktora címet megszerezte1, és sok pályatársától eltérően e legmagasabb tudományos elismerés elnyerése nem kényelmesítette el. Sőt, épp ezt követően került sor azokra a – Nyugaton mindennapos, nálunk azonban ritkaságszámba menő – pályaváltásokra, amivel a tudományos kutató a közpolitikai gyakorlatba, majd ezt követően az egyetemi életbe tért vissza. S mivel közéletünk nem teng túl a női közszereplőktől, mindjárt érdemes kiemelnünk, hogy milyen ritka és egyedülálló az a teljesítmény, amiben a családfenntartó, a kutató, az oktató és a közszereplő pályája eredményesen fonódik egybe, rácáfolva a társadalmunkat sajnos ma is mérgező előítéletekre.

An economy captive of politicklingMagyar Szemle, vol. 21, no. 5-6, 2011Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Péter Ákos Bod: Economic Policy Choices in Times of Crisis (Budapest, Századvég, 2011)Köz-Gazdaság, vol. 6, no. 3, 2011Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Bod Péter Ákos azon magyar közgazdászok közé tartozik, akit nem szükséges külön bemutatni, sem itthon, sem kül-földön, hiszen számtalan közleménye jelent meg az elmúlt évtizedekben. Voltipari miniszter és jegybankelnök, dolgozott az EBRD egyik vezetőjeként Londonban és több egyetem professzora.Nem mellékesen rendszeres szereplője a közéletnek, ahol mértéktartó és kritikus megszólalásai mindig érdeklődést keltenek a politikai paletta teljes egészében.

Burgerné Gimes Anna: Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok gazdaságaKülgazdaság, vol. 54, no. 5-6, 2010Details

Academic monthly of KOPINT FoundationCategory: recenzióLanguage: Hungarian

Európa gazdasága a 20. századbanPénzügyi Szemle, vol. 55, no. 4, 2009Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

In Search of a Relevant Economic TheoryEurope-Asia Studies, vol. 67, no. 7, 2007Details

Category: recenzióLanguage: English

NBER International Seminaron Macroeconomics, 2005Acta Oeconomica, vol. 57, no. 4, pp. 389-392, 2007Details

Category: recenzióLanguage: English