Downloads

On The Crisis Of The Emu: Failed Construction, Failed Implementation Or Failed Crisis Management?McGOWAN, J. - DALLAGO, B eds: A Global perspective on the Crisis of Europe, 2015Details

London, RoutledgeCategory: könyvfejezetLanguage: English

This paper offers six theses on the components, roots and consequences of the crisis of EMU and crisis management. Surveying the literature and the most contested claims therein it argues that while the architecture of EMU is basically sound, behavior of the players of the game should seek to take those rules more seriously. Should that happen, reforms allowing forthe financial sustainability of the European social market economy are both desirable and probable in the years to come. This piece deliberately avoids discussing issues of global capital flows and their impact on EMU, which is a related subject, but transcends the scope of the current analysis.

Economic Systems: Constraints And Driving Forces Of ChangeHÁMORI B. and ROSTA M., eds: Constraints and Driving Forces in Economic Systems, 2015Details

Newcastle upon Tyne, United Kingdom, Cambridge Scholars PublishingCategory: könyvfejezetLanguage: English

This essay attempts to present an overview of driving forces and limitations of changes in economic systems. We put it in the context of the ongoing global debate over major issues of economic theory. The rich experience of the 20th and 21st century has provided analysts with new insights and generalizations for comparative economics. In the following we offer six of the potentially less controversial, if not uncontested, results of global research in a theses-like fashion. These, we hope, may be relevant both for general economics, and particularly for its much needed improvements over the current, over-standrized education, The observation of a variety of transitions, and its policy applications helps creating a more relevant brand of science, both for understanding and improving reality, a research project that students of post-communist economies are naturally pre-occupied with.

A New Political Economy - For DevelopmentKOLODKO G., ed: Economic Policy and Management for development, pp. 239-250, 2014Details

New York, Nova ScienceCategory: könyvfejezetLanguage: English

Dilemmas of fiscal and banking union in the EUFEKETE Balázs, HORVÁTHY Balázs, KREISZ Brigitta, eds: We are the world, 2014Details

Budapest, HVG-ORAC KönyvkiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

A nemzetkép változásai – okok és következményekBÁLINT Csanád, ed: About the picture - from a different perspective, pp. 29-43, 2014Details

Budapest, Archeolingua KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Nowa ekonomia polityczna na rzecz rozwojuZarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, 2014Details

Warsaw, PoltextCategory: könyvfejezetLanguage: Polish

Inaugural lecture: Transitology and EconomicsHungarian Academy of Sciences, 2013Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az előadás a teljesség igénye nélkül arra a kérdésre keresi a választ, hogy a posztkommunista átalakulás tanulmányozása milyen hasznosítható tanulságokkal járt a közgazdasági elmélet művelőinek szélesebb köre számára. Megállapítja, hogy – a világ közgazdaságtanában folyó megújulással párhuzamos módon – a módszertani pluralizmus, ezen belül a történeti, a z intézményi és az összehasonlító gazdaságtani közelítés jogaiba történő visszahelyezése és az egyoldalúan csak a matematikai formalizálást előtérbe helyező megoldások visszaszorulása figyelhető meg.

A nemzetkép változásai - okok és következményekBÁLINT Csanád, szerk: The picture, 2013Details

Budapest, Balassi KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az esszé nyolc tételben vázolja a külföldön és itthon élő nemzetkép tartós elszakadásának okait és következményeit. A gondolatmenet alapvető állítása az, hogy mint a társadalmi és a gazdasági folyamatok többségénél, a megítélés/percepció alakulása sokszor erőteljesebben magyarázza a valóság alakulását, mint az analitikai társadalomtudomány kedvelt kemény tényei. Ebből pedig mind a döntéshozóknak, mind a tudományos módszertannak, mind pedig a művelt közönségnek van mit tanulnia.

Progress or regress: causes for the drift of HungaryMURAKÖZY L. ed: Facts and trends in the 21st century, pp. 282-312, 2012Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

A közgazdasági elmélet egyik legvitatottabb kérdése az, hogy a gazdaság fejlődésének ütemét miképp képes a kormányzat befolyásolni. A főáramú, neoklasszikus elmélet – főleg Solow, Barro és Lucas – a gazdaságpolitika eredendő hatástalanságát tételezik. Mások - főleg Keynes követői, továbbá a strukturalisták és minden nacionalista mozgalom – az államigazgatás tevékeny szervező szerepére, az ázsiai fejlesztő államra esküszik. Írásunkban megvizsgáljuk, hogy a kétezres évek során a magyar gazdasági növekedés miért lassult le elkerülhetetlenül a gyorsítást előbb vélelmező, majd szorgalmazó törekvések közepette már 2005 óta. Miért nem konjunkturális – magától elmúló – a renyheség a 2015-ig terjedő időszálban sem? Megkíséreljük a növekedés hosszú távú összetevőinek és az ezt szolgáló – többnyire gyors egymásutánban közreadott - gazdaságpolitikai újítások körének rendszerezett áttekintését, és bemutatjuk eredménytelenségük okait.

Perspectives For The Euro-Zone: Consolidation, Collapse Or Muddling Through?LATOSZEK,E., ed: European Integration Process in the New Regional and Global Settings, 2012Details

Warsaw, Wydawnyctwo Poltext, Warsaw School of EconomicsCategory: könyvfejezetLanguage: English

This paper is devoted to some of the fundamentals of European integration. It asks if the monetary model of European integration is a false contruct. Or is it behavior of some members which is out of line with rationality, thus the implicit sanctioning mechanisms turned explicit? Then we address lessons of crisis management and draft major options for the future.

The Janus-faced Success Story of TransitionFOSU A., ed: Country Models of Economic Success, 2012Details

Oxford-new Xork, Oxford University pressCategory: könyvfejezetLanguage: English

From the point of view of global policy perspective the most pertinent lesson from the experience of Hungary, primarily in the 1989-2009 period is the importance of sustained and conceptually anchored strategic interchange between government policy, institution building and spontaneous learning by doing. The fundamental conflict, in the lon run, lies between globalization and EU induced rationality and economic reforms on the one hand, and the implicit social contract, inherited from goulash Communism, about sustaining social peace by an overextended and often ill-defined welfare state. Following EU accession elite consensus eroded . Subsequently - and thus hardly surprisingly - instead of the expected radicalization of market reforms, drifting has become the dominant trend from 2002 onwards. Therefore economic performance was flattening well before the global financial crisis of 2008-2009 started to hit. This paper is devoted to long run processes, covering six decades of transition experience, from 1945 to 2009. Discussion of more recent developments, 12-2 such as crisis management and assessment of the second Orbán government is left to a different paper of the author /Csaba, 2011/.

On the Future of TransitionKOLODKO,G.W. – TOMKIEWICZ,J., eds: Twenty Years of Transition: Achievements, Problems and Perspectives, pp. 221-235, 2011Details

New York, Nova ScienceCategory: könyvfejezetLanguage: English

This paper is an attempt to analyze two, partially overlapping issues: the future of the transformed societies and perspectives of the broad field of studies on transition. We offer, with the benefit of hindsight, some clues on concepts, measurement, sustain and integrate the process in the context of Europeanization. Then we look at the implications of the 2007-2009 financial tremors and suggest insights for the future on two planes. For the economies themselves conditions for sustainable development need to be recreated in a regular manner. For the studies on transition economies better integration in the established lines of development research is advocated.

Architectural heritage and/in economic strategyFRECH M., ed: In Denfense of Architectural Heritage, 2011Details

Budapest, Széchenyi AcademyCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az esszé öt tételben vizsgálja azt, hogy a magyarországi épített örökség miért jutott olyan rossz helyzetbe, s hogy a rendszerváltozás óta eltelt közel negyedszázad miért nem volt képes leküzdeni a háború és a szocializmus örökségét. Az írás második felében megkíséreljük fölvázolni azt, hogy milyen gazdasági stratégia mentén lenne elérhető az a cél, hogy a hazai épített örökség üzleti és társadalmi hasznosítása is megvalósuljon. Ekkor tehertétel helyett – más országokban tapasztalt módon- a gazdasági fölemelkedés tartós tényezőjévé válhat.

A Kínai ParadoxonPATSCH Ferenc, ed: Globalization- mission- ethics, 2011Details

Budapest, Balassi KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az esszé azt a ritkán taglalt kérdést vizsgálja, hogy a szédítő ütemű kínai fejlődés mennyiben felel meg az újabban már a közgazdászok által is bevett szélesebb, fejlődés szempontjainak, és mennyire fenntartható? Másfelől azt vizsgáljuk, hogy Kína mennyiben modell más szegény országok számára.

A válságkezelés válsága és a kiút kiúttalansága?MURAKÖZY László ed: Twenty years after, 2011Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez a tanulmány a 2007-2009.évi válságot modellszerűen vizsgálja. Célja annak bemutatása, hogy a történtek megmagyarázhatók a bevett közgazdasági elemzéssel, még a pénzügytechnikai újítások elemzésének mellőzésével is. Ugyanakkor az 1997-99-es válság tapasztalataival sok tekintetben ellentétes jelenségeket is megfigyelhettünk. Az események értelmezését egyszerre megkönnyíti és megnehezíti, hogy a gazdaságelméletben divatos poláris megközelítések egyikét sem látszik igazolni a gyakorlat. Ugyanis sem az aranykor gondtalan, tartós növekedése, sem a többek által várt nagy összeomlás nem következett be, miközben maga a pénzügyi kivételes állapot 2010-re már kétség kívül véget ért a világgazdaságban. Ezért érdemes lehet néhány szálon a közgazdaságtan feladatairól, önértelmezéséről és jövőjéről szóló, világméretekben folyó vitához kapcsolódnunk. Bár egyetlen megvizsgált esetből közvetlenül általánosítani nem lehet, de bizonyára nem is tanulság nélküli ez a történet.

A kínai paradoxonPATSCH Ferenc, ed: Globalization- mission- ethics, 2011Details

Budapest, Balassi KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az esszé azt a ritkán taglalt kérdést vizsgálja, hogy a szédítő ütemű kínai fejlődés mennyiben felel meg az újabban már a közgazdászok által is bevett szélesebb, fejlődés szempontjainak, és mennyire fenntartható? Másfelől azt vizsgáljuk, hogy Kína mennyiben modell más szegény országok számára.