Downloads

Reforms in the EU the interface of national and community levelsNowotny E. et al., eds: Structural reforms for growth and transition, 2019Details

United Kingdom, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Co.Category: könyvfejezetLanguage: English

Fiscal and Banking Union: a Watershed in Multi-Speed EuropeHALMAI Péter, ed: Member State integration models in the EU, 2018Details

Pécs, Dialóg CampusCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Írásunk arra a kérdésre keresi a választ, hogy a Költségvetési és Bankunió/a továbbiakban: KBU/ eddigi működési tapasztalatai és a várható kiegészítő intézkedések mennyiben jelentenek új szakaszt az európai integráció fejlődésében. Megállapítja, hogy a nemzetek fölötti döntéshozatalnak olyan új rendje jött létre, amiből csak Brexit révén lehet kilépni. Ezzel szemben a “kívül is levők, belül is levők” számára a költségek halmozódnak, míg a haszon elmarad. A KBU a többsebességes Európa korábban is létezett gyakorlatát formális-intézményi szintre emeli. A kimaradókra az örök cserejátékos szerepe vár, pénzügyi sérülékenységgel és az érdemi nagy döntésekből történő intézményes kimaradással.

Comparative transition studies: past, present, futureConflict and Integration as Conditions and Processes in Transition Societies in Eastern Europe and East Asia, 2018Details

Seoul National University PressCategory: könyvfejezetLanguage: English

This paper is an attempt to present the broad picture of three decades of studying systemic change of Central and Eastern Europe in a comparative perspective. Relying on broader economic theory and development economics, in particular the political economy of policy reforms, some preliminary conclusions are drawn which might be relevant from the angle of east Asian countries. Finally some general insights are offered to substantiate the claim on why the comparative approach in general and transition studies in particular will remain relevant both for theory and policy for the decades to come.

Reforms in the EU: the interface of national and community levelsA Modern Take on Structural Reforms, 2018Details

United Kingdom, Edward Elgar Publishing Co.Category: könyvfejezetLanguage: English

This discussion contribution joins in the broad international academic and policy exchange on the architecture and management of the European Monetary Union. Offering five theses for discussion we argue in favor of deep going structural reforms in the member-states in order to enhance their competitiveness and meet the ever stricter set of criteria that emanate both from global financial insecurity and from the adoption of the rules of the Fiscal and Banking Union in 2012.

Banking and Fiscal Union in Europe: a Solution or a Trap?ATKINSON, A. – HUBER, P. – JAMES, H. – SCHARPF, F. Hrsg: Nationalstaat und Europaeische Union: Eene Bestandaufnahme, June 21, 2016Details

Nomos Verlag, Baden-BadenCategory: könyvfejezetLanguage: English

This paper addresses the insoluable conflict between the letter and spirit of the Lisbon Treaty/TEU 2009 on the one hand and the not so creeping supranationalism, that has emerged from a series of crisis-manging measures at the Community levelin 2008-2015, on the other. While the TEU is firmly grounded in intergovernmentalism, the series of ad-hoc innovations translate into an ever growing supranatio-nalism. The latter is expressed in a programatic fashion inthe Juncker Note of February, 2015. The latter implies a qualitative change in the nature of the EU as we had known before, which was known to be a community of nation-states.

Nieortodoksja, heterodoksja a ekonomia globalnaBALTOWSKI M., ed: Ekonomia przyszlosci, pp. 73-90, 2016Details

Warsaw, PWNCategory: könyvfejezetLanguage: Polish

Governing EMU After the Crisis – Sense and Nonsense of the New PracticesLATOSZEK E. - POCZEK M. – KLOS A. – OSUCH-RAK E. – PACHOCKA M., 2015Details

New York, Nova ScienceCategory: könyvfejezetLanguage: English

Managing the crisis of the Euro-zone, triggered primarily1 by the spillover of the global financial meltdown has brought about more supra-national solutions than anybody could have guessed at the time of signing the latest Treaty on the European Union/TEU in Lisbon in 2009. While the latter is firmly anchored in enhanced inter-governmentalism, innovations in crisis management have brought about giant steps toward supranational solutions. Creating a permanent mechanism for crisis management, the European Stability mechanism/ESM, vesting the European Central Bank/ECB with the non-trivial and largely fiscal role of supervising systemically relevant large private banks, creating the Single Resolution Mechanism/SRM and the European semester all follow the ’discipline for money’ logic. Furthermore the ECB has been re-interpreting its mandate in September, 2012. By providing unlimited liquidity ’to save the euro’, further by launching a 1.17 trillion worth of stimulus package in January, 2015, it has been transformed intoa full-blooded federal central bank.

On The Crisis Of The Emu: Failed Construction, Failed Implementation Or Failed Crisis Management?McGOWAN, J. - DALLAGO, B eds: A Global perspective on the Crisis of Europe, 2015Details

London, RoutledgeCategory: könyvfejezetLanguage: English

This paper offers six theses on the components, roots and consequences of the crisis of EMU and crisis management. Surveying the literature and the most contested claims therein it argues that while the architecture of EMU is basically sound, behavior of the players of the game should seek to take those rules more seriously. Should that happen, reforms allowing forthe financial sustainability of the European social market economy are both desirable and probable in the years to come. This piece deliberately avoids discussing issues of global capital flows and their impact on EMU, which is a related subject, but transcends the scope of the current analysis.

Economic Systems: Constraints And Driving Forces Of ChangeHÁMORI B. and ROSTA M., eds: Constraints and Driving Forces in Economic Systems, 2015Details

Newcastle upon Tyne, United Kingdom, Cambridge Scholars PublishingCategory: könyvfejezetLanguage: English

This essay attempts to present an overview of driving forces and limitations of changes in economic systems. We put it in the context of the ongoing global debate over major issues of economic theory. The rich experience of the 20th and 21st century has provided analysts with new insights and generalizations for comparative economics. In the following we offer six of the potentially less controversial, if not uncontested, results of global research in a theses-like fashion. These, we hope, may be relevant both for general economics, and particularly for its much needed improvements over the current, over-standrized education, The observation of a variety of transitions, and its policy applications helps creating a more relevant brand of science, both for understanding and improving reality, a research project that students of post-communist economies are naturally pre-occupied with.

A New Political Economy - For DevelopmentKOLODKO G., ed: Economic Policy and Management for development, pp. 239-250, 2014Details

New York, Nova ScienceCategory: könyvfejezetLanguage: English

Dilemmas of fiscal and banking union in the EUFEKETE Balázs, HORVÁTHY Balázs, KREISZ Brigitta, eds: We are the world, 2014Details

Budapest, HVG-ORAC KönyvkiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

A nemzetkép változásai – okok és következményekBÁLINT Csanád, ed: About the picture - from a different perspective, pp. 29-43, 2014Details

Budapest, Archeolingua KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Nowa ekonomia polityczna na rzecz rozwojuZarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, 2014Details

Warsaw, PoltextCategory: könyvfejezetLanguage: Polish

Inaugural lecture: Transitology and EconomicsHungarian Academy of Sciences, 2013Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az előadás a teljesség igénye nélkül arra a kérdésre keresi a választ, hogy a posztkommunista átalakulás tanulmányozása milyen hasznosítható tanulságokkal járt a közgazdasági elmélet művelőinek szélesebb köre számára. Megállapítja, hogy – a világ közgazdaságtanában folyó megújulással párhuzamos módon – a módszertani pluralizmus, ezen belül a történeti, a z intézményi és az összehasonlító gazdaságtani közelítés jogaiba történő visszahelyezése és az egyoldalúan csak a matematikai formalizálást előtérbe helyező megoldások visszaszorulása figyelhető meg.

A nemzetkép változásai - okok és következményekBÁLINT Csanád, szerk: The picture, 2013Details

Budapest, Balassi KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az esszé nyolc tételben vázolja a külföldön és itthon élő nemzetkép tartós elszakadásának okait és következményeit. A gondolatmenet alapvető állítása az, hogy mint a társadalmi és a gazdasági folyamatok többségénél, a megítélés/percepció alakulása sokszor erőteljesebben magyarázza a valóság alakulását, mint az analitikai társadalomtudomány kedvelt kemény tényei. Ebből pedig mind a döntéshozóknak, mind a tudományos módszertannak, mind pedig a művelt közönségnek van mit tanulnia.

Progress or regress: causes for the drift of HungaryMURAKÖZY L. ed: Facts and trends in the 21st century, pp. 282-312, 2012Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

A közgazdasági elmélet egyik legvitatottabb kérdése az, hogy a gazdaság fejlődésének ütemét miképp képes a kormányzat befolyásolni. A főáramú, neoklasszikus elmélet – főleg Solow, Barro és Lucas – a gazdaságpolitika eredendő hatástalanságát tételezik. Mások - főleg Keynes követői, továbbá a strukturalisták és minden nacionalista mozgalom – az államigazgatás tevékeny szervező szerepére, az ázsiai fejlesztő államra esküszik. Írásunkban megvizsgáljuk, hogy a kétezres évek során a magyar gazdasági növekedés miért lassult le elkerülhetetlenül a gyorsítást előbb vélelmező, majd szorgalmazó törekvések közepette már 2005 óta. Miért nem konjunkturális – magától elmúló – a renyheség a 2015-ig terjedő időszálban sem? Megkíséreljük a növekedés hosszú távú összetevőinek és az ezt szolgáló – többnyire gyors egymásutánban közreadott - gazdaságpolitikai újítások körének rendszerezett áttekintését, és bemutatjuk eredménytelenségük okait.