Downloads

Perspectives For The Euro-Zone: Consolidation, Collapse Or Muddling Through?LATOSZEK,E., ed: European Integration Process in the New Regional and Global Settings, 2012Details

Warsaw, Wydawnyctwo Poltext, Warsaw School of EconomicsCategory: könyvfejezetLanguage: English

This paper is devoted to some of the fundamentals of European integration. It asks if the monetary model of European integration is a false contruct. Or is it behavior of some members which is out of line with rationality, thus the implicit sanctioning mechanisms turned explicit? Then we address lessons of crisis management and draft major options for the future.

The Janus-faced Success Story of TransitionFOSU A., ed: Country Models of Economic Success, 2012Details

Oxford-new Xork, Oxford University pressCategory: könyvfejezetLanguage: English

From the point of view of global policy perspective the most pertinent lesson from the experience of Hungary, primarily in the 1989-2009 period is the importance of sustained and conceptually anchored strategic interchange between government policy, institution building and spontaneous learning by doing. The fundamental conflict, in the lon run, lies between globalization and EU induced rationality and economic reforms on the one hand, and the implicit social contract, inherited from goulash Communism, about sustaining social peace by an overextended and often ill-defined welfare state. Following EU accession elite consensus eroded . Subsequently - and thus hardly surprisingly - instead of the expected radicalization of market reforms, drifting has become the dominant trend from 2002 onwards. Therefore economic performance was flattening well before the global financial crisis of 2008-2009 started to hit. This paper is devoted to long run processes, covering six decades of transition experience, from 1945 to 2009. Discussion of more recent developments, 12-2 such as crisis management and assessment of the second Orbán government is left to a different paper of the author /Csaba, 2011/.

On the Future of TransitionKOLODKO,G.W. – TOMKIEWICZ,J., eds: Twenty Years of Transition: Achievements, Problems and Perspectives, pp. 221-235, 2011Details

New York, Nova ScienceCategory: könyvfejezetLanguage: English

This paper is an attempt to analyze two, partially overlapping issues: the future of the transformed societies and perspectives of the broad field of studies on transition. We offer, with the benefit of hindsight, some clues on concepts, measurement, sustain and integrate the process in the context of Europeanization. Then we look at the implications of the 2007-2009 financial tremors and suggest insights for the future on two planes. For the economies themselves conditions for sustainable development need to be recreated in a regular manner. For the studies on transition economies better integration in the established lines of development research is advocated.

Architectural heritage and/in economic strategyFRECH M., ed: In Denfense of Architectural Heritage, 2011Details

Budapest, Széchenyi AcademyCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az esszé öt tételben vizsgálja azt, hogy a magyarországi épített örökség miért jutott olyan rossz helyzetbe, s hogy a rendszerváltozás óta eltelt közel negyedszázad miért nem volt képes leküzdeni a háború és a szocializmus örökségét. Az írás második felében megkíséreljük fölvázolni azt, hogy milyen gazdasági stratégia mentén lenne elérhető az a cél, hogy a hazai épített örökség üzleti és társadalmi hasznosítása is megvalósuljon. Ekkor tehertétel helyett – más országokban tapasztalt módon- a gazdasági fölemelkedés tartós tényezőjévé válhat.

A Kínai ParadoxonPATSCH Ferenc, ed: Globalization- mission- ethics, 2011Details

Budapest, Balassi KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az esszé azt a ritkán taglalt kérdést vizsgálja, hogy a szédítő ütemű kínai fejlődés mennyiben felel meg az újabban már a közgazdászok által is bevett szélesebb, fejlődés szempontjainak, és mennyire fenntartható? Másfelől azt vizsgáljuk, hogy Kína mennyiben modell más szegény országok számára.

A válságkezelés válsága és a kiút kiúttalansága?MURAKÖZY László ed: Twenty years after, 2011Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez a tanulmány a 2007-2009.évi válságot modellszerűen vizsgálja. Célja annak bemutatása, hogy a történtek megmagyarázhatók a bevett közgazdasági elemzéssel, még a pénzügytechnikai újítások elemzésének mellőzésével is. Ugyanakkor az 1997-99-es válság tapasztalataival sok tekintetben ellentétes jelenségeket is megfigyelhettünk. Az események értelmezését egyszerre megkönnyíti és megnehezíti, hogy a gazdaságelméletben divatos poláris megközelítések egyikét sem látszik igazolni a gyakorlat. Ugyanis sem az aranykor gondtalan, tartós növekedése, sem a többek által várt nagy összeomlás nem következett be, miközben maga a pénzügyi kivételes állapot 2010-re már kétség kívül véget ért a világgazdaságban. Ezért érdemes lehet néhány szálon a közgazdaságtan feladatairól, önértelmezéséről és jövőjéről szóló, világméretekben folyó vitához kapcsolódnunk. Bár egyetlen megvizsgált esetből közvetlenül általánosítani nem lehet, de bizonyára nem is tanulság nélküli ez a történet.

A kínai paradoxonPATSCH Ferenc, ed: Globalization- mission- ethics, 2011Details

Budapest, Balassi KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az esszé azt a ritkán taglalt kérdést vizsgálja, hogy a szédítő ütemű kínai fejlődés mennyiben felel meg az újabban már a közgazdászok által is bevett szélesebb, fejlődés szempontjainak, és mennyire fenntartható? Másfelől azt vizsgáljuk, hogy Kína mennyiben modell más szegény országok számára.

Der stürmische Weg zum Markt: Allgemeine Trends und ungarische BesonderheitenVEEN H.-J. - MAERZ P.- SCHLICHTIG F.-J., eds: Die Folgen der revolution, 2010Details

Köln-Wien, Böhlau VerlagCategory: könyvfejezetLanguage: English

Great Depression Returns?EKLER Andrea-ROSONCZY Ildikó, eds: Essays of the year of 2009, 2009Details

Budapest, Magyar NaplóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Church, society, moneyEKLER Andrea-ROSONCZY Ildikó, eds: Essays of the year of 2008, pp. 176-196, 2008Details

Budapest, Magyar NaplóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Hungary embracing globalisation: the challenge of competitivenessMILLS,G ed: Globalisation and economic success, 2008Details

Pretoria, South Africa: The Brenthurst FoundationCategory: könyvfejezetLanguage: English

Új utakon az Európai UnióBLAHÓ,A. ed: Integration, transition, globalization, 2008Details

Budapest, BCECategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Az alábbi írás hat tételben tekinti át azokat az új kihívásokat, amivel az Európai Unió és az immár tagjává vált Magyarország szembesül az unió 2007 decemberében elfogadott reformszerződését követően. A helyzetelemzést és a magyar érdek definiálását követően kísérletet teszünk egy, a korábbiaknál hathatósabb EU stratégia feltételrendszerének körvonalazására.

Átmenet, de hová?MURAKÖZY L., ed: A chatting surface and a silent depth, 2008Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Elemzésünk tárgya az, hogy az átalakult országok csoportjában két évtized után tartósuló gazdasági és társadalmi eltérések milyen okokra vezethetők vissza. Ezután megvizsgáljuk, mi a jelentősége e sokrétű különbségek modellszerű kategorizálásának, aminek alapja az állami szerepvállalás mértéke és minősége.Végül harmadikként azt a kérdéskört vizsgáljuk, hogy az eltérések milyen következményekkel járnak. A fő következtetés az, hogy a közösségi választások ugyan jelentősek, ezek szerepe azonban a pályafüggőséghez képest sokkal kisebb, mint a legtöbb elmélet föltételezi. Az eredmény így emberi cselekvés, ámde nem emberi tervezet szülötte /Hayek, 1995/.

A rendszerváltozás a világgazdaságbanBLAHÓ A. ed: World Economics, 2007Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az összegző tanulmány azt vizsgálja, hogy a világkereskedelem 6-8%-át adó közép-és kelet-európai országokban végbement fordulat miért jelentős a világgazdaság egészére nézve. Az első részben az átalakulás történelmi és tartalmi vonásait tekintjük át. A másodikban a gazdasági teljesítmény csökkenésének okait és a társadalmi költségeket vizsgáljuk. Végül az átalakulás elméleti és világgazdasági hozadékát mutatjuk be.

Europeanization and tax policyBOENKER Frank and WIELGOHS Jan, eds: Postsozialistische Transformation und Europaeische Desintegration, 2007Details

Category: könyvfejezetLanguage: English

It would be difficult to find an issue area which is more topical and controversial, especially following the eastward enlargement of the European Union, than tax policy in the context of Europeanization. In the following pages I shall formulate a couple of critical remarks that may help to move ahead with the exchanges. As most of the observations of Frank Bönker are either valid or deserve further reflection, the discussant must confine his comments, due to limitations of time and space, to spelling out the major points of disagreement to stimulate debate.

Are there optimal transition trajectories?Transition, Integration and development, 2007Details

LondonCategory: könyvfejezetLanguage: English

The paper addresses the issue, if costs and benefits/outcomes of post-Communist transition can be evaluated by the most commonly used economic concept, i.e optimality.In comparing theories and outcomes it asks how the quality of polity and institutions determine the outcome of importing institutions from the west. It also asks if, and to what degree, the Lisbon Agenda of the EU is a call for rethinking all existing continetal European models that evolved in the first two decades of tansition from communism.