Downloads

A Kínai ParadoxonPATSCH Ferenc, ed: Globalization- mission- ethics, 2011Details

Budapest, Balassi KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az esszé azt a ritkán taglalt kérdést vizsgálja, hogy a szédítő ütemű kínai fejlődés mennyiben felel meg az újabban már a közgazdászok által is bevett szélesebb, fejlődés szempontjainak, és mennyire fenntartható? Másfelől azt vizsgáljuk, hogy Kína mennyiben modell más szegény országok számára.

A válságkezelés válsága és a kiút kiúttalansága?MURAKÖZY László ed: Twenty years after, 2011Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez a tanulmány a 2007-2009.évi válságot modellszerűen vizsgálja. Célja annak bemutatása, hogy a történtek megmagyarázhatók a bevett közgazdasági elemzéssel, még a pénzügytechnikai újítások elemzésének mellőzésével is. Ugyanakkor az 1997-99-es válság tapasztalataival sok tekintetben ellentétes jelenségeket is megfigyelhettünk. Az események értelmezését egyszerre megkönnyíti és megnehezíti, hogy a gazdaságelméletben divatos poláris megközelítések egyikét sem látszik igazolni a gyakorlat. Ugyanis sem az aranykor gondtalan, tartós növekedése, sem a többek által várt nagy összeomlás nem következett be, miközben maga a pénzügyi kivételes állapot 2010-re már kétség kívül véget ért a világgazdaságban. Ezért érdemes lehet néhány szálon a közgazdaságtan feladatairól, önértelmezéséről és jövőjéről szóló, világméretekben folyó vitához kapcsolódnunk. Bár egyetlen megvizsgált esetből közvetlenül általánosítani nem lehet, de bizonyára nem is tanulság nélküli ez a történet.

A kínai paradoxonPATSCH Ferenc, ed: Globalization- mission- ethics, 2011Details

Budapest, Balassi KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az esszé azt a ritkán taglalt kérdést vizsgálja, hogy a szédítő ütemű kínai fejlődés mennyiben felel meg az újabban már a közgazdászok által is bevett szélesebb, fejlődés szempontjainak, és mennyire fenntartható? Másfelől azt vizsgáljuk, hogy Kína mennyiben modell más szegény országok számára.

Der stürmische Weg zum Markt: Allgemeine Trends und ungarische BesonderheitenVEEN H.-J. - MAERZ P.- SCHLICHTIG F.-J., eds: Die Folgen der revolution, 2010Details

Köln-Wien, Böhlau VerlagCategory: könyvfejezetLanguage: English

Great Depression Returns?EKLER Andrea-ROSONCZY Ildikó, eds: Essays of the year of 2009, 2009Details

Budapest, Magyar NaplóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Church, society, moneyEKLER Andrea-ROSONCZY Ildikó, eds: Essays of the year of 2008, pp. 176-196, 2008Details

Budapest, Magyar NaplóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Hungary embracing globalisation: the challenge of competitivenessMILLS,G ed: Globalisation and economic success, 2008Details

Pretoria, South Africa: The Brenthurst FoundationCategory: könyvfejezetLanguage: English

Új utakon az Európai UnióBLAHÓ,A. ed: Integration, transition, globalization, 2008Details

Budapest, BCECategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Az alábbi írás hat tételben tekinti át azokat az új kihívásokat, amivel az Európai Unió és az immár tagjává vált Magyarország szembesül az unió 2007 decemberében elfogadott reformszerződését követően. A helyzetelemzést és a magyar érdek definiálását követően kísérletet teszünk egy, a korábbiaknál hathatósabb EU stratégia feltételrendszerének körvonalazására.

Átmenet, de hová?MURAKÖZY L., ed: A chatting surface and a silent depth, 2008Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Elemzésünk tárgya az, hogy az átalakult országok csoportjában két évtized után tartósuló gazdasági és társadalmi eltérések milyen okokra vezethetők vissza. Ezután megvizsgáljuk, mi a jelentősége e sokrétű különbségek modellszerű kategorizálásának, aminek alapja az állami szerepvállalás mértéke és minősége.Végül harmadikként azt a kérdéskört vizsgáljuk, hogy az eltérések milyen következményekkel járnak. A fő következtetés az, hogy a közösségi választások ugyan jelentősek, ezek szerepe azonban a pályafüggőséghez képest sokkal kisebb, mint a legtöbb elmélet föltételezi. Az eredmény így emberi cselekvés, ámde nem emberi tervezet szülötte /Hayek, 1995/.

A rendszerváltozás a világgazdaságbanBLAHÓ A. ed: World Economics, 2007Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Ez az összegző tanulmány azt vizsgálja, hogy a világkereskedelem 6-8%-át adó közép-és kelet-európai országokban végbement fordulat miért jelentős a világgazdaság egészére nézve. Az első részben az átalakulás történelmi és tartalmi vonásait tekintjük át. A másodikban a gazdasági teljesítmény csökkenésének okait és a társadalmi költségeket vizsgáljuk. Végül az átalakulás elméleti és világgazdasági hozadékát mutatjuk be.

Europeanization and tax policyBOENKER Frank and WIELGOHS Jan, eds: Postsozialistische Transformation und Europaeische Desintegration, 2007Details

Category: könyvfejezetLanguage: English

It would be difficult to find an issue area which is more topical and controversial, especially following the eastward enlargement of the European Union, than tax policy in the context of Europeanization. In the following pages I shall formulate a couple of critical remarks that may help to move ahead with the exchanges. As most of the observations of Frank Bönker are either valid or deserve further reflection, the discussant must confine his comments, due to limitations of time and space, to spelling out the major points of disagreement to stimulate debate.

Are there optimal transition trajectories?Transition, Integration and development, 2007Details

LondonCategory: könyvfejezetLanguage: English

The paper addresses the issue, if costs and benefits/outcomes of post-Communist transition can be evaluated by the most commonly used economic concept, i.e optimality.In comparing theories and outcomes it asks how the quality of polity and institutions determine the outcome of importing institutions from the west. It also asks if, and to what degree, the Lisbon Agenda of the EU is a call for rethinking all existing continetal European models that evolved in the first two decades of tansition from communism.

Hungary in the EU: challenges and prospectsMWSZE, 2007Details

School of EconomicsCategory: könyvfejezetLanguage: English

This study offers a broad overview of major issues of joining in the European Union with the benefit of hindight. The case of Hungary is being analyzed in order to specify the reasons for the growing disenchantment with a basically successful enlargement project. Lack of reforms within the Union and policy lapses in the new members are equally to blame for an outcome, which is better than its name.

Innovation, imitation and adaptionPleskovic, 2007Details

Category: könyvfejezetLanguage: English

Part One of the paper is devoted to the structural features of changes in higher education in terms of contents and space as well as organizational structure. Part Two is devoted to the analysis of status quo and perspectives. From this, in Part Three recommendations and suggestions follow. The major finding is that approximation to the West European standards has already replicated the structural weaknesses of those systems. The mismatch between ideology and bureaucracy- inspired changes in higher education on the one hand, and labor market demand in the medium to long run on the other has intensified and is likely to grow in the future.

How much trade and FDI theories help analyzing competitiveness related issues?WINIECKI J., ed: Competitiveness of New Europe, 2007Details

LondonCategory: könyvfejezetLanguage: English

This paper surveys the literature on the importance of geography and foreign direct investment/FDI against old and new development and mainstream theories. It finds that both play a significant and favorable role, although through different mechanisms than postulated earlier. The importance of the quality of the institutional framework, as well as conditions for human capital accumulation are added to previous insights on the crucial role of opennness and property rights. It aims at contributing to the bridge-building between modern economic theory and rather empiricist, business management oriented studies on FDI and trade.

Foreword to the second, revised and extendedBudapest, July 31, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: English