Downloads

Hungary in the EU: challenges and prospectsMWSZE, 2007Details

School of EconomicsCategory: könyvfejezetLanguage: English

This study offers a broad overview of major issues of joining in the European Union with the benefit of hindight. The case of Hungary is being analyzed in order to specify the reasons for the growing disenchantment with a basically successful enlargement project. Lack of reforms within the Union and policy lapses in the new members are equally to blame for an outcome, which is better than its name.

Innovation, imitation and adaptionPleskovic, 2007Details

Category: könyvfejezetLanguage: English

Part One of the paper is devoted to the structural features of changes in higher education in terms of contents and space as well as organizational structure. Part Two is devoted to the analysis of status quo and perspectives. From this, in Part Three recommendations and suggestions follow. The major finding is that approximation to the West European standards has already replicated the structural weaknesses of those systems. The mismatch between ideology and bureaucracy- inspired changes in higher education on the one hand, and labor market demand in the medium to long run on the other has intensified and is likely to grow in the future.

How much trade and FDI theories help analyzing competitiveness related issues?WINIECKI J., ed: Competitiveness of New Europe, 2007Details

LondonCategory: könyvfejezetLanguage: English

This paper surveys the literature on the importance of geography and foreign direct investment/FDI against old and new development and mainstream theories. It finds that both play a significant and favorable role, although through different mechanisms than postulated earlier. The importance of the quality of the institutional framework, as well as conditions for human capital accumulation are added to previous insights on the crucial role of opennness and property rights. It aims at contributing to the bridge-building between modern economic theory and rather empiricist, business management oriented studies on FDI and trade.

Foreword to the second, revised and extendedBudapest, July 31, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: English

The experience of fifteen years of upscaling hungarian economic higher educationThe World Bank, 2006Details

WashingtonCategory: könyvfejezetLanguage: English

Part One of the paper is devoted to the structural features of changes in higher education in terms of contents and space as well as organizational structure. Part Two is devoted to the analysis of status quo and perspectives. From this, in Part Three recommendations and suggestions follow. The major finding is that approximation to the West European standards has already replicated the structural weaknesses of those systems. The mismatch between ideology and bureaucracy- inspired changes in higher education on the one hand, and labor market demand in the medium to long run on the other has intensified and is likely to grow in the future.

A fölemelkedő Európa, előszó II.Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

A felemelkedő Európáról szóló áttekintés legfőbb célja az, hogy hozzájáruljon annak az új korszaknak a közgazdaságtanához, amiben már nem a szocializmus öröksége határozza meg az emberek gondolkodását, a formális és az informális intézmények működését, így a gazdaságot és a társadalmat sem. A rendszerváltozásnak vége, legalábbis abban a sajátos értelemben, ahogy ezt a reform és a forradalom közti, minőségi átalakulás értelmében a társadalomtudományi irodalom bevezette.

A Fölemelkedő Európa, előszó I.Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Manapság korszerűtlennek tűnik mindaz, ami három-négy lazán gépelt oldalnál hosszabb terjedelmű, vagy amiről nem lehet – nem érdemes – 40 másodperces tévéklipben szólni. Az idő múlásával azonban egyre többünkben munkál az az igény, hogy összegezzük, mivel is lettünk okosabbak a rendszerváltozás kezdete óta eltelt másfél évtizedben. Erre szorít a szerző személyes története is, de a világ közgazdaságtanában a 2000-es években végbemenő - sokak szerint paradigmaváltással fölérő - átalakulás is.

Az átalakulás számokbanA fölemelkedő Európa, Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Elsőként az átalakulás tényeit, számszerű eredményeit tekintjük át. Erre két okból is szükség van. Egyrészt az elméleti fejtegetéseket megelőző adatgyűjtésként, hogy megalapozott föltételezésekkel élhessünk. Másfelől a tények fényében eldőlt számos olyan kérdés, ami az átalakulás első szakaszát elemző irodalomban még nyitva maradt. Elsőként azt vizsgáljuk, hogy az átalakulást követően és hatására megvalósulóban van-e egyfajta fölzárkózás – szakszóval konvergencia az EU átlagához.

Stabilitás Hosszú Távon - Szabályok nélkül?Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Miközben az elméleti közgazdaságtanban végképp győzelemre jutott a szabályok alkalmazását a tartós és kiegyensúlyozott fejlődés előfeltételének tartó megközelítés, az Európai Unió számos tagországában a Keynesre/tévesen/ hivatkozó populista gazdaságpolitikai megközelítés nyert teret. Utóbbi megnyilvánulásaként egyre többen követelték, és a Bizottság 2004 szeptemberi fölvetését követve a 2005.márciusi brüsszeli Tanácson el is érték az euró értékállandóságának védelmére létrejött Stabilitási és Növekedési Egyezmény/SGP/ fölül vizsgálatát. Ez az ellentmondás – puzzle – a napi gazdaságpolitikai küzdelmeken túlmutató föloldást igényel. A fejezet első felében leíró, a másodikban normatív közelítést alkalmazva teszünk kísérletet a megoldásra, aminek érvénye nem függ a gazdaságpolitikai viták kimenetelétől, illetve az uniós szervek állásfoglalásának tartalmától.

A Felemelkedő Európa, előszóAkadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

A felemelkedő Európáról szóló áttekintés legfőbb célja az, hogy hozzájáruljon annak az új korszaknak a közgazdaságtanához, amiben már nem a szocializmus öröksége határozza meg az emberek gondolkodását, a formális és az informális intézmények működését, így a gazdaságot és a társadalmat sem. A rendszerváltozásnak vége, legalábbis abban a sajátos értelemben, ahogy ezt a reform és a forradalom közti, minőségi átalakulás értelmében a társadalomtudományi irodalom bevezette/Ash,1997é Kis, 1996/.

Institutions and GrowthThe new Political Economy of Emerging Europe, 2005Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: English

As has been shown in the preceding chapters the issue of institutions in generating growth remains a major and controversial topic in the literature on the new political economy of emerging economies. Ever since the publication of the World Bank report, From Plan to Market/1996/ and ever since the Nobel Prize of Douglass North in 1993 and of Joseph E. Stiglitz in 2001, it is no longer trendy to downgrade institutionally informed analyses as `poetry`.