Downloads

Stabilitás Hosszú Távon - Szabályok nélkül?Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Miközben az elméleti közgazdaságtanban végképp győzelemre jutott a szabályok alkalmazását a tartós és kiegyensúlyozott fejlődés előfeltételének tartó megközelítés, az Európai Unió számos tagországában a Keynesre/tévesen/ hivatkozó populista gazdaságpolitikai megközelítés nyert teret. Utóbbi megnyilvánulásaként egyre többen követelték, és a Bizottság 2004 szeptemberi fölvetését követve a 2005.márciusi brüsszeli Tanácson el is érték az euró értékállandóságának védelmére létrejött Stabilitási és Növekedési Egyezmény/SGP/ fölül vizsgálatát. Ez az ellentmondás – puzzle – a napi gazdaságpolitikai küzdelmeken túlmutató föloldást igényel. A fejezet első felében leíró, a másodikban normatív közelítést alkalmazva teszünk kísérletet a megoldásra, aminek érvénye nem függ a gazdaságpolitikai viták kimenetelétől, illetve az uniós szervek állásfoglalásának tartalmától.

A Felemelkedő Európa, előszóAkadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

A felemelkedő Európáról szóló áttekintés legfőbb célja az, hogy hozzájáruljon annak az új korszaknak a közgazdaságtanához, amiben már nem a szocializmus öröksége határozza meg az emberek gondolkodását, a formális és az informális intézmények működését, így a gazdaságot és a társadalmat sem. A rendszerváltozásnak vége, legalábbis abban a sajátos értelemben, ahogy ezt a reform és a forradalom közti, minőségi átalakulás értelmében a társadalomtudományi irodalom bevezette/Ash,1997é Kis, 1996/.

Institutions and GrowthThe new Political Economy of Emerging Europe, 2005Details

Budapest, Akadémiai KiadóCategory: könyvfejezetLanguage: English

As has been shown in the preceding chapters the issue of institutions in generating growth remains a major and controversial topic in the literature on the new political economy of emerging economies. Ever since the publication of the World Bank report, From Plan to Market/1996/ and ever since the Nobel Prize of Douglass North in 1993 and of Joseph E. Stiglitz in 2001, it is no longer trendy to downgrade institutionally informed analyses as `poetry`.