Downloads

TeherátrendezésFigyelő, May 18, 2006Details

Category: publicisztikaLanguage: Hungarian

Még nem ismert a kormányzati kiigazítási és reform teendők átfogó terve. Bár jól értesült körök nagy ívű átalakításokról tudnak, jelenleg csak kiszivárogtatások ismeretesek.

A gazdasági csőd elkerülhetőHírTV, April 18, 2006Details

Category: interjúLanguage: Hungarian

Hazánkat egyre inkább gazdasági csőd fenyegeti, állítja a nyugati és a magyar elemzők nagy része. Épp ezért az új kormánynak komoly lépéseket kell tennie, hogy a nemzetgazdaság magára találjon. Minderről beszélgetett Erdős Miklós két neves közgazdásszal, Csaba Lászlóval és Bogár Lászlóval.

A történelmi puzzle – Szellemi társasjáték Csaba LászlóvalCompetitio, vol. 5, no. 3, 2006Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Mekkora valójában Magyarország?Competitio, vol. 5, no. 2, 2006Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

A közgazdaságtan, mint az arányok művészeteMagyar Szemle, vol. 15, no. 11-12, pp. 164-174, 2006Details

Category: publicisztikaLanguage: Hungarian

A közgazdaságtan általában a kétségbeesés tudományaként ismeretes. Abból szoktunk kiindulni, hogy embertársaink önérdeküket követik, és ezért racionális várakozásokat tudunk kialakítani velük szemben, és ebben ritkán csalatkozunk.

Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényébenJogtudományi Közlöny, vol. 61, no. 10, 2006Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

Fiscal Policy in Economic and Monetary UnionActa Oeconomica, vol. 56, no. 4, 2006Details

Category: recenzióLanguage: English

The academic and policy controversy over the relevance, procedures and enforcement of fiscal coordination in the European Monetary Union has gained prominence in the first half of the present decade. With four large EU member-states consistently flouting the jointly adopted fiscal framework, weaknesses of enforcement have come to the fore.

Hungary's premier challengeEuropean Voice, 2006Details

Category: interjúLanguage: English

With the incumbent Socialist Prime Minister Ferenc Gyurcsány looking likely to win a second term in office following the next round of voting in Hungary's elections on 23 April, the main questions facing the government are when and how it will tackle the country's swollen budget deficit.

Beszélgetés Csaba Lászlóval, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanárávalHetek, 2006Details

Category: interjúLanguage: Hungarian

A választás hajrájában újra előtérbe került az államháztartás helyzete. Az ellenzék szerint a koalíció becsapta az embereket, mert csak a választás utáni napon hozták nyilvánosságra, hogy rekord magas, az éves terv 51 százalékára rúg a deficit az első negyedévben. Orbán Viktor csőd közeli helyzetről, pótköltségvetésről beszél, ám kijelentette, a Fidesz semmilyen megszorítást nem támogat. A pénzügyi tárca mindeközben a szokásos kincstári optimizmussal reagált az adatokra: jó irányban halad az ország, mondta Veres János.

Változó erőtérben - Változó egyensúlyozásCompetitio, vol. 5, no. 2, 2006Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

A cikk azt a kérdést elemzi, hogy Magyarország nemzetközi beágyazottságának megváltozása miként alakította a hazai gazdasági rendszert a piacgazdaságtól a piacgazdaságig vezető 45 éves kitérő során. Ennek keretében kitüntetett módon vizsgáljuk azt, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos politika miként hathatott a korszakban meghatározó szovjet befolyási övezet keretében.

Gazdasági növekedés, egyensúly és foglalkoztatás az Európai UnióbanMagyar Tudomány, vol. 167, no. 9, 2006Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Az írás azt a kérdést vizsgálja, hogy a 2005 márciusában átértelmezett lisszaboni stratégia, valamint a 2005 decemberében elfogadott 2007-2013 közti pénzügyi keret mennyiben alapozza meg az EU gazdasági teljesítményének javulását. Igazoljuk, hogy az eurószklerózis okai nem vezethetők vissza a pénzügyi szabályrendszer túlzott szigorára. Ellenkezőleg, a laza költségvetési politika és a szerkezeti reformok elmaradása miatt nem érvényesül az új tagállamok számára az integráció növekedésgyorsító hatása.

The experience of fifteen years of upscaling hungarian economic higher educationThe World Bank, 2006Details

WashingtonCategory: könyvfejezetLanguage: English

Part One of the paper is devoted to the structural features of changes in higher education in terms of contents and space as well as organizational structure. Part Two is devoted to the analysis of status quo and perspectives. From this, in Part Three recommendations and suggestions follow. The major finding is that approximation to the West European standards has already replicated the structural weaknesses of those systems. The mismatch between ideology and bureaucracy- inspired changes in higher education on the one hand, and labor market demand in the medium to long run on the other has intensified and is likely to grow in the future.

Mau, Vladimir: From Crisis To GrowthActa Oeconomica, vol. 56, no. 1, 2006Details

Category: recenzióLanguage: English

It is always intriguing to read monographic assessments of controversial issues of development where the author can go beyond the limitations imposed upon him by the constraints of a journal article, or by the editors in case of the currently predominant collective volumes in the academic market.

A fölemelkedő Európa, előszó II.Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

A felemelkedő Európáról szóló áttekintés legfőbb célja az, hogy hozzájáruljon annak az új korszaknak a közgazdaságtanához, amiben már nem a szocializmus öröksége határozza meg az emberek gondolkodását, a formális és az informális intézmények működését, így a gazdaságot és a társadalmat sem. A rendszerváltozásnak vége, legalábbis abban a sajátos értelemben, ahogy ezt a reform és a forradalom közti, minőségi átalakulás értelmében a társadalomtudományi irodalom bevezette.

A Fölemelkedő Európa, előszó I.Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Manapság korszerűtlennek tűnik mindaz, ami három-négy lazán gépelt oldalnál hosszabb terjedelmű, vagy amiről nem lehet – nem érdemes – 40 másodperces tévéklipben szólni. Az idő múlásával azonban egyre többünkben munkál az az igény, hogy összegezzük, mivel is lettünk okosabbak a rendszerváltozás kezdete óta eltelt másfél évtizedben. Erre szorít a szerző személyes története is, de a világ közgazdaságtanában a 2000-es években végbemenő - sokak szerint paradigmaváltással fölérő - átalakulás is.

Az átalakulás számokbanA fölemelkedő Európa, Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Elsőként az átalakulás tényeit, számszerű eredményeit tekintjük át. Erre két okból is szükség van. Egyrészt az elméleti fejtegetéseket megelőző adatgyűjtésként, hogy megalapozott föltételezésekkel élhessünk. Másfelől a tények fényében eldőlt számos olyan kérdés, ami az átalakulás első szakaszát elemző irodalomban még nyitva maradt. Elsőként azt vizsgáljuk, hogy az átalakulást követően és hatására megvalósulóban van-e egyfajta fölzárkózás – szakszóval konvergencia az EU átlagához.