Downloads

Változó erőtérben - Változó egyensúlyozásCompetitio, vol. 5, no. 2, 2006Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

A cikk azt a kérdést elemzi, hogy Magyarország nemzetközi beágyazottságának megváltozása miként alakította a hazai gazdasági rendszert a piacgazdaságtól a piacgazdaságig vezető 45 éves kitérő során. Ennek keretében kitüntetett módon vizsgáljuk azt, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos politika miként hathatott a korszakban meghatározó szovjet befolyási övezet keretében.

Gazdasági növekedés, egyensúly és foglalkoztatás az Európai UnióbanMagyar Tudomány, vol. 167, no. 9, 2006Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Az írás azt a kérdést vizsgálja, hogy a 2005 márciusában átértelmezett lisszaboni stratégia, valamint a 2005 decemberében elfogadott 2007-2013 közti pénzügyi keret mennyiben alapozza meg az EU gazdasági teljesítményének javulását. Igazoljuk, hogy az eurószklerózis okai nem vezethetők vissza a pénzügyi szabályrendszer túlzott szigorára. Ellenkezőleg, a laza költségvetési politika és a szerkezeti reformok elmaradása miatt nem érvényesül az új tagállamok számára az integráció növekedésgyorsító hatása.

The experience of fifteen years of upscaling hungarian economic higher educationThe World Bank, 2006Details

WashingtonCategory: könyvfejezetLanguage: English

Part One of the paper is devoted to the structural features of changes in higher education in terms of contents and space as well as organizational structure. Part Two is devoted to the analysis of status quo and perspectives. From this, in Part Three recommendations and suggestions follow. The major finding is that approximation to the West European standards has already replicated the structural weaknesses of those systems. The mismatch between ideology and bureaucracy- inspired changes in higher education on the one hand, and labor market demand in the medium to long run on the other has intensified and is likely to grow in the future.

Mau, Vladimir: From Crisis To GrowthActa Oeconomica, vol. 56, no. 1, 2006Details

Category: recenzióLanguage: English

It is always intriguing to read monographic assessments of controversial issues of development where the author can go beyond the limitations imposed upon him by the constraints of a journal article, or by the editors in case of the currently predominant collective volumes in the academic market.

A fölemelkedő Európa, előszó II.Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

A felemelkedő Európáról szóló áttekintés legfőbb célja az, hogy hozzájáruljon annak az új korszaknak a közgazdaságtanához, amiben már nem a szocializmus öröksége határozza meg az emberek gondolkodását, a formális és az informális intézmények működését, így a gazdaságot és a társadalmat sem. A rendszerváltozásnak vége, legalábbis abban a sajátos értelemben, ahogy ezt a reform és a forradalom közti, minőségi átalakulás értelmében a társadalomtudományi irodalom bevezette.

A Fölemelkedő Európa, előszó I.Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Manapság korszerűtlennek tűnik mindaz, ami három-négy lazán gépelt oldalnál hosszabb terjedelmű, vagy amiről nem lehet – nem érdemes – 40 másodperces tévéklipben szólni. Az idő múlásával azonban egyre többünkben munkál az az igény, hogy összegezzük, mivel is lettünk okosabbak a rendszerváltozás kezdete óta eltelt másfél évtizedben. Erre szorít a szerző személyes története is, de a világ közgazdaságtanában a 2000-es években végbemenő - sokak szerint paradigmaváltással fölérő - átalakulás is.

Az átalakulás számokbanA fölemelkedő Európa, Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Elsőként az átalakulás tényeit, számszerű eredményeit tekintjük át. Erre két okból is szükség van. Egyrészt az elméleti fejtegetéseket megelőző adatgyűjtésként, hogy megalapozott föltételezésekkel élhessünk. Másfelől a tények fényében eldőlt számos olyan kérdés, ami az átalakulás első szakaszát elemző irodalomban még nyitva maradt. Elsőként azt vizsgáljuk, hogy az átalakulást követően és hatására megvalósulóban van-e egyfajta fölzárkózás – szakszóval konvergencia az EU átlagához.

Stabilitás Hosszú Távon - Szabályok nélkül?Akadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

Miközben az elméleti közgazdaságtanban végképp győzelemre jutott a szabályok alkalmazását a tartós és kiegyensúlyozott fejlődés előfeltételének tartó megközelítés, az Európai Unió számos tagországában a Keynesre/tévesen/ hivatkozó populista gazdaságpolitikai megközelítés nyert teret. Utóbbi megnyilvánulásaként egyre többen követelték, és a Bizottság 2004 szeptemberi fölvetését követve a 2005.márciusi brüsszeli Tanácson el is érték az euró értékállandóságának védelmére létrejött Stabilitási és Növekedési Egyezmény/SGP/ fölül vizsgálatát. Ez az ellentmondás – puzzle – a napi gazdaságpolitikai küzdelmeken túlmutató föloldást igényel. A fejezet első felében leíró, a másodikban normatív közelítést alkalmazva teszünk kísérletet a megoldásra, aminek érvénye nem függ a gazdaságpolitikai viták kimenetelétől, illetve az uniós szervek állásfoglalásának tartalmától.

A Felemelkedő Európa, előszóAkadémiai Kiadó, 2006Details

Category: könyvfejezetLanguage: Hungarian

A felemelkedő Európáról szóló áttekintés legfőbb célja az, hogy hozzájáruljon annak az új korszaknak a közgazdaságtanához, amiben már nem a szocializmus öröksége határozza meg az emberek gondolkodását, a formális és az informális intézmények működését, így a gazdaságot és a társadalmat sem. A rendszerváltozásnak vége, legalábbis abban a sajátos értelemben, ahogy ezt a reform és a forradalom közti, minőségi átalakulás értelmében a társadalomtudományi irodalom bevezette/Ash,1997é Kis, 1996/.

Rózsaszín szemüvegMagyar Nemzet, December 20, 2005Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Ha így haladunk, beérjük Európát – állítja a gazdasági miniszter legújabb, egész oldalas hirdetésben. A hír igaz, annyi kiegészítéssel, hogy ennek az időtartama 35-40 évre tehető, feltéve, ha a magyar gazdaság bővülése ezalatt nem csökken –véli a Magyar Nemzet által megszólaltatott elemző.

"Blair javaslataiban volt ráció"HVG, December 5, 2005Details

Category: interjúLanguage: Hungarian

A visegrádi négyeknek nincs költségvetési stratégiájuk, ezért utasították el, végiggondolásuk helyett Tony Blair javaslatait. Magyarországon sincs végiggondolva, hová akarunk a nemzeti fejlesztési tervben eljutni, „mindenki összevissza beszél” – fejtette ki Csaba László közgazdász, a CEU professzora a hvg.hunak adott interjúban.

Az USA fejére nőtt a hatalmas pandaOrigo, November 17, 2005Details

Category: interjúLanguage: Hungarian

Nem tud mit kezdeni az Egyesült Államok Kína növekvő erejével - állítják amerikai elemzők George W. Bush amerikai elnök kétnapos kínai látogatása előtt. Az amerikai külpolitika elbizonytalanodott, míg néhány hangadó az egyre növekvő veszélyt (az amerikai sajtó szerint a sárkányt) látja Kínában, addig mások a kereskedelmi kapcsolatokban és a kínai piacban rejlő lehetőségek kiaknázását követelik, azaz partnernek (pandának) tekintik Kínát. Csaba László egyetemi tanár szerint Kína egyelőre nem vágyik a jelenleginél nagyobb hatalomra, a gyors növekedéséből fakadó problémák megoldásán dolgozik. Egyszerűen csak annyi történt tehát, hogy Washington fejére nőtt a hatalmas panda.

Hagyja az asszimilációt másraIndex, November 11, 2005Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

A franciaországi szegénylázadás kitörésének alapfeltétele volt egy nagyobb, a társadalomtól leszakadt és elidegenedett csoport kialakulása. Hasonló problémával három másik európai ország, a bevándorlók integrációjának korábbi példaországai szembesülhetnek. A teljes asszimiláció és a feltétel nélküli tolerancia is megbukott, az integráció sikeres modelljei a probléma asszimilációs jellegének figyelmen kívül hagyása miatt működnek.

Olvasni pedig muszáj! (Kornai János: A gondolat erejével)Figyelő, November, 2005Details

Category: recenzióLanguage: Hungarian

A magyar közgazdaságtan meghatározó személyisége Kornai János, a Harvard Egyetem és a Collegium Budapest nemrég nyugdíjba vonult professzora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, ki tudja hány egyetem díszdoktora. Munkásságára talán az a jellemző, hogy az elmúlt fél évszázad egyértelműen legtermékenyebb szerzője, akinek írásai több tucat ország kiadóinál és folyóirataiban jelentek meg, köztük a közgazdász szakma világszerte első vonalának tekinthető lapokban, mint amilyen az amerikai közgazdasági társaság folyóiratai, az American Economic Review, a Journal of Economic Literature és a Journal of Economic Perspectives.

Ha nincs bizalom, ez az egész szétesikÉlet és Irodalom, October 14, 2005Details

Category: interjúLanguage: Hungarian

Gazdasági kilátások a következő tíz évreParlamenti Napló, October 7, 2005Details

Category: interjúLanguage: Hungarian

A gazdasági miniszter nemrég azt javasolta a parlamenti pártoknak, hogy csatlakozzanak ahhoz a javaslatához, amelyben 10 évre szóló gazdaságpolitikai alapelveket fogalmazott meg. A szaktárca vezetője szerint ugyanis igen fontos annak jelzése, hogy a hosszú távú gazdasági célok függetlenek attól, hogy éppen kik vannak kormányon. A dokumentumot a Fidesz kivételével aláírták a parlamenti pártok, s most határozati javaslatként az Országgyűlés tárgyalja.