Downloads

Transition in and towards EuropeZeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, March, 2004Details

Category: cikkLanguage: English

The post-communist states of Central and Eastern Europe have successfully managed the tran-sition from plan to market economy. Through law harmonisation, acquis screening and de-manding requirements imposed by the Commission, EU accession helped the economies enter-ing a growth path, receiving foreign investment and reorienting their trade. On the other hand,since the Central and Eastern European states have joined one of the slowest growing regionsin the world economy, the Union in its present shape will no more contribute to the accelera-tion of endogenous growth.

Az álomgyártást be kell fejezni...Élet és Irodalom, February 4, 2004Details

Category: interjúLanguage: Hungarian

Ready, Steady, Go?Intereconomics, Hamgburg, February, 2004Details

Category: cikkLanguage: English

With the enlargement of the European Union by ten emerging economies on 1 May 2004 a historic era of divisions created by Yalta has come to an end. There is every reason to be optimistic, since the new members arrive after 10-14 years of preparation. Therefore, unlike in previous enlargements, they can be thought to be better prepared. For instance southern member-states needed long transition periods to complete trade liberalization. By contrast, new `eastern` member states have all opened up their economies as part and parcel of the transition to the market economy. They established full convertibility of their currencies/on current account items/ by the mid-90s, an achievement accomplished for instance by Spain and Italy by the early 90s only. Last, but not at all least, opening up their capital account – a subject of extensive controversy in the international literature2/ following the east Asian contagion of 1997-99 – has also been gradually attained by the early years of 2000s.

László Csaba menesztésérőlEste, January 8, 2004Details

Category: interjúLanguage: Hungarian

Uniós érettség, uniós éretlenségBeszélő, April, 2001Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Noha a használatos közgazdasági enciklopédiákban hiába keresnénk e cikk központi kategóriáját, az uniós érettséget, az mégsem egyénieskedően önkényes fogalomalkotás terméke. Az EU Koppenhágában, a társulási szerződések megkötésétől a tagfelvételig vezető komplex folyamat (részletesen: Mayhew, 1998) egyik döntő állomásán, ebben a fogalomban igyekezte megragadni annak kritériumait, hogy mely átalakuló országokat milyen föltételek mellett hajlandó tagjai sorába fogadni. Ezért az „uniós érettség" olyan operatív politikai és stratégiai koncepció, amely teljesítményszintet és minőséget jelent. Ennek mércéje az uniós fél ítélete, nem pedig a tagjelöltek önértékelése. E megítélést lehet szeretni vagy nem szeretni, vitatni és kritizálni, de - mivel egyfelől a csatlakozni vágyó tíz átalakuló ország1 nemzeti összterméke együttesen is csak az uniós össztermék hat százaléka, másfelől pedig nem az EU kíván az átalakuló országokba belépni, hanem fordítva -, figyelmen kívül hagyni és megváltoztatni nem lehet.

Capital and labor in the 21st century /a conference report by E.Török/Munkaügyi Szemle, vol. 60, no. 1, 2001Details

Category: publicisztikaLanguage: Hungarian

A rendszerváltó gazdaságpolitika egy évtizedeBeszélő, May, 1998Details

Category: cikkLanguage: Hungarian

Immár egy évtizede annak, hogy a geopolitikai korlátok lazulását és a szovjet Titanic föltartóztathatatlan süllyedését érzékelő magyar gazdaságvezetés a szocialista modell megjavítását, majd piaci elemekkel történő feljavítását célzó kísérletek helyett a valódi, jelző nélküli piacgazdaság gondolata mellett köteleződött el. Az első kétnapos reformbizottsági megbeszélésre 1988 februárjában került sor a Pénzügyminisztérium pünkösdfürdői üdülőjében, ahol a politikai korlátok hollétére vonatkozó kérdésre a válasz az volt: az állambiztonságiak semlegességét Németh Miklós KB-titkár garantálja. 1988 augusztusában reformbizottságok alakultak, s az év novemberében megjelent reformplatform (Figyelő, 1988/49. sz.) a magántulajdonon alapuló, önszabályozó piacgazdaság és a nyugati orientáció meghirdetése jegyében készült.