Curriculum Vitae

Rövid önéletrajz

Csaba László 1954-ben született Budapesten. Tanulmányai elvégzése után 2000-ig kutató intézetekben azóta egyetemeken- CEU és Corvinus - dolgozik. 2007 óta a Magyar Tudományos Akadémia, 2013 óta az Academia Europaea/London tagja 13 monográfia és 391 szakcikk szerzője. Az írások 22 országban jelentek meg. Kutatási területe az összehasonlító gazdaságtan, a világgazdaság és a gazdaságelmélet/módszertan.

Tudományos önéletrajz

Csaba László 1954-ben született Budapesten. 1976-ban szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1976-87 közt az MTA Világgazdasági Kutató Intézetében dolgozott. 1978-ban védte meg egyetemi doktori disszertációját, 1984-ben kandidátusi értekezését az MTA-n, ami utóbb Kelet-Európa a világgazdaságban címen könyvként is megjelent.

1988-tól 2000 júliusáig a Kopint-Datorg Rt–nél dolgozik. 1994-ben megjelent Az összeomlás forgatókönyvei c. munkája, amivel 1996-ban az MTA doktora címet nyerte el. 1997-ben habilitált a BKÁE-n (ma Budapesti Corvinus Egyetem), ugyanez évtől kezdve az ÖHIG Tanszék egyetemi tanára, 2010 óta Tudományos Tanácsának/promóciós bizottságának/ tagja.

1991-97 közt a Külkereskedelmi Főiskola címzetes tanára, 1990-94 és 96-98 közt alelnöke, 1999-2000 között elnöke az Európai Gazdaság-összehasonlító Társaságnak.

1999. júniustól 2012 januárjáig a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán is egyetemi tanár, a Globalizáció, versenyképesség, regionalitás című doktori program megszervezője és elindítója. 2000 júliusa óta a Közép-európai Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, 2002-2006 közt a nemzetközi doktori alprogram vezetője és 2004 óta a közgazdaságtani doktori program alapító tagja.

Vendégprofesszora volt a milánói Bocconi magánegyetemnek (1991), a Helsinki Egyetem közgazdaságtan tanszékének (1993), a Frankfurt/Oder Europa Universitaet Viadrina FIT Intézetének (1997), a Freie Universitaet Berlin Kelet-Európa Intézetének, 1998-2000 között öt egymást követő szemeszterben. 2013 és 2015 közti időszakra az EU országok akadémiai kutatását koordináló és finanszírozó, brüsszeli székhelyű Science Europe társadalomtudományi szekciójának tagjává választották.2014 májusától a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára.

1985 óta tagja az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának, 1996-2002 közt társelnöke, 2003-2005 közt elnöke, újraválasztva a 2005-2008-as időszakra is. 1999-2008 közt társelnöke volt az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Minősítő /doktori/ és Nemzetközi Tanulmányok Doktori Bizottságának. 1999 óta az MTA Nemzetközi és Fejlődéstani Tanulmányok Bizottságának is, ahol a 2005-2008 időszakra, majd a 2008-2011 periódusra ismét társelnök volt..A 2018-2020-as időszakra a Bizottság elnökévé választották. A 2007. májusi közgyűlésen az MTA levelező tagjává, a 2008-2011 közt pedig az MTA Doktori Tanács Plénumának tagjává választották. 2013 májusa óta az MTA rendes tagja 2012-2015 közt a brüsszeli Science Europe, 2013 szeptemberétől a londoni Academia Europea tagjává választották.

A következő lapok szerkesztő bizottságának tagja: Europe-Asia Studies (Glasgow), Intereconomics (Hamburg), Journal of Comparative Economic Studies (Kyoto), Voproszi Ekonomiki (Moszkva), Post-Communist Economies/London/, Közgazdasági Szemle, Külgazdaság, Köz-Gazdaság (Budapest), Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften (Berlin), Montenegrin Journal of Economics (Podgorica), Economic Papers (Varsó), Journal of Balkan Policy Research (Sussex, Anglia), Economic and Business Administration Journal (Varsó), Maygar Tudomány(Budapest), Külügyi Szemle(Budapest), Economic Papers (Varsó), Gazdaság és Pénzügy/Economy and Finance(Budapest. A korábbi években az Economic Systems (Németország), a Soviet and East European Foreign Trade (USA), a Javnost (Public, Szlovénia), a Comparative Economic Studies (USA) és a Journal of International and Comparative Economics (Olaszország), Acta Oeconomica/Budapest/, valamint a Competitio (Debrecen) és a Society and Economy/Budapest/ szerkesztő bizottságában is tag volt. Publikációi 6 angol és 7 magyar nyelvű monográfia, valamint 6 angol nyelvű szerkesztett kötet mellett 22 országban jelentek meg, tudományos közleményeinek száma 391, ellenőrzött független idézettsége meghaladja az 2000-et. Írásairól 154 recenzió jelent meg itthon és külföldön.

Tagja a lengyelországi TIGER (Varsó) tudományos tanácsának és a CEU Press szerkesztő bizottságának. Eddig 14 hallgatója védett PhD értekezést, egyikük azóta az MTA doktora, ő és egy másik egyetemi tanár.

A magyar érdemrend középkeresztje kitüntetettje (2012). Emellett a korábbiakban a külgazdasági minisztérium (1994), a Bezerédj Alapítvány Európáért (2003) és a Magyar Nemzeti Bank Popovics szakmai díjának (2004) birtokosa. 2005 októberében az MTA IX. Osztály javaslatára elnyerte az Akadémiai Kiadó nívódíját a New Political Economy of Emerging Europe c. kötetéért. A Crisis in Economics? (Akadémiai), 2009 c. kötete Ex Libris díjban részesült 2010-ben, valamint Az Év Oktatója (Corvinus, 2011).