Curriculum Vitae

Rövid önéletrajz

Csaba László 1954-ben született Budapesten. Tanulmányai elvégzése után 2000-ig kutató intézetekben azóta egyetemeken- CEU, Bécs és Corvinus, Budapest - dolgozik.2007 óta a Magyar Tudományos Akadémia, 2013 óta az Academia Europaea/London tagja 13 monográfia és 419 szakcikk szerzője, ellenőrzött idézettsége 2350. Az írások 22 országban jelentek meg, 155 recenziót kaptak. Kutatási területe az összehasonlító gazdaságtan, a világgazdaság és a gazdaságelmélet/módszertan.

Tudományos önéletrajz

Csaba László 1954-ben született Budapesten. 1976-ban szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1976-87 közt az MTA Világgazdasági Kutató Intézetében dolgozott. 1978-ban védte meg egyetemi doktori disszertációját, 1984-ben kandidátusi értekezését az MTA-n, ami utóbb Kelet-Európa a világgazdaságban címen könyvként is megjelent.

1988-tól 2000 júliusáig a Kopint-Datorg Rt–nél dolgozik. 1994-ben megjelent Az összeomlás forgatókönyvei c. munkája, amivel 1996-ban az MTA doktora címet nyerte el. 1997-ben habilitált a BKÁE-n (ma Budapesti Corvinus Egyetem), ugyanez évtől kezdve az ÖHIG Tanszék egyetemi tanára.

1991-97 közt a Külkereskedelmi Főiskola címzetes tanára, 1990-94 és 96-98 közt alelnöke, 1999-2000 között elnöke az Európai Gazdaság-összehasonlító Társaságnak.

1999. júniustól 2012 januárjáig a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán is egyetemi tanár, a Globalizáció, versenyképesség, regionalitás című doktori program megszervezője és elindítója. 2000 júliusa óta a Közép-európai Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, 2002-2006 közt a nemzetközi doktori alprogram vezetője és 2004 óta a közgazdaságtani doktori program alapító tagja.

Vendégprofesszora volt a milánói Bocconi magánegyetemnek (1991), a Helsinki Egyetem közgazdaságtan tanszékének (1993), a Frankfurt/Oder Europa Universitaet Viadrina FIT Intézetének (1997), a Freie Universitaet Berlin Kelet-Európa Intézetének, 1998-2000 között öt egymást követő szemeszterben. 2013 és 2015 közti időszakra az EU országok akadémiai kutatását koordináló és finanszírozó, brüsszeli székhelyű Science Europe társadalomtudományi szekciójának tagjává választották.2014 májusától a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára.

1985 óta tagja az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának, 1996-2002 közt társelnöke, 2003-2005 közt elnöke, újraválasztva a 2005-2008-as időszakra is. 1999-2008 közt társelnöke volt az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Minősítő /doktori/ és Nemzetközi Tanulmányok Doktori Bizottságának. 1999 óta az MTA Nemzetközi és Fejlődéstani Tanulmányok Bizottságának is, ahol a 2005-2008 időszakra, majd a 2008-2011 periódusra ismét társelnök volt..A 2018-2020-as és a 2021-24-es időszakra a Bizottság elnökévé választották. A 2007. májusi közgyűlésen az MTA levelező tagjává, a 2008-2011 közt pedig az MTA Doktori Tanács Plénumának tagjává választották. 2013 májusa óta az MTA rendes tagja 2012-2015 közt a brüsszeli Science Europe, 2013 szeptemberétől a londoni Academia Europea tagjává választották.

A következő lapok szerkesztő bizottságának tagja: Europe-Asia Studies (Glasgow), Intereconomics (Hamburg-Brüsszel), Journal of Comparative Economic Studies (Kyoto), Voproszi Ekonomiki (Moszkva), Post-Communist Economies/London/, Közgazdasági Szemle, Külgazdaság, Köz-Gazdaság (Budapest), Montenegrin Journal of Economics (Podgorica), Economic Papers (Varsó), Journal of Balkan Policy Research (Sussex, Anglia), Economic and Business Administration Journal (Varsó), Magyar Tudomány(Budapest), Külügyi Szemle(Budapest), Gazdaság és Pénzügy/Economy and Finance(Budapest. A korábbi években az Economic Systems (Németország), a Soviet and East European Foreign Trade (USA), a Javnost (Public, Szlovénia), a Comparative Economic Studies (USA) és a Journal of International and Comparative Economics (Olaszország), Acta Oeconomica/Budapest/, Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften/Berlin/ valamint a Competitio (Debrecen) és a Society and Economy/Budapest/ szerkesztő bizottságában is tag volt. Publikációi 6 angol és 7 magyar nyelvű monográfia, valamint 6 angol nyelvű szerkesztett kötet mellett 22 országban jelentek meg, tudományos közleményeinek száma 416, ellenőrzött független idézettsége meghaladja az 2200-at. Írásairól 155 recenzió jelent meg itthon és külföldön.

Tagja a lengyelországi TIGER (Varsó) tudományos tanácsának és a CEU Press szerkesztő bizottságának. Eddig 16 hallgatója védett PhD értekezést, kettő azóta az MTA doktora és egyetemi tanár.

A magyar érdemrend középkeresztje kitüntetettje (2012). Emellett a korábbiakban a külgazdasági minisztérium (1994), a Bezerédj Alapítvány Európáért (2003) és a Magyar Nemzeti Bank Popovics szakmai díjának (2004) birtokosa. 2005 októberében az MTA IX. Osztály javaslatára elnyerte az Akadémiai Kiadó nívódíját a New Political Economy of Emerging Europe c. kötetéért. A Crisis in Economics? (Akadémiai), 2009 c. kötete Ex Libris díjban részesült 2010-ben, valamint Az Év Oktatója (Corvinus, 2011).