Könyvek

Crisis In Economics? Studies in European Political Economy

Crisis In Economics?

Ez a szerző neve alatt megjelent nyolcadik kötet. Mint az alcím is jelzi, az egyes fejezetek önállóan is olvasható füzért alkotnak, amelyek a szerző szándéka szerint mégis egységet alkotnak, és a részterületek vizsgálata szinergikus hatású.

Az első rész, az 1. és a 2. fejezet a közgazdaságtan filozófiáját, módszertanát, elmélettörténetét és mai állapotát vizsgálja. Az az alapkérdése, hogy az amerikai egyetemeken főárammá vált formalizmus mennyiben oka a gazdaság elégtelen megértésének és a társadalom számára fontos kérdések rendszeressé vált elhanyagolásának. Utóbbi hatására az alkalmazások a minimálisan elvárható mértéket sem érik el.

A második rész, a 3. és a 4. fejezet a rendszerváltozás elméletével foglalkozik. Előbbi azt a kérdést feszegeti, miért vezetett hasonló elmélet és hasonló politika tartósan eltérő eredményekre a rendszerváltoztató országokban. Utóbbi pedig az új típusú makroökonómiai populizmus diagnózisával járul hozzá a 2007-2009 közti kisiklás jobb megértéséhez.

A harrmadik rész tárgya az európai integráció, értelemszerűen főképp az új tagállamok szemszögéből. Azt a kérdéskört járja körül, hogy miért bizonyult sok tekintetben elsietettnek az uniós csatlakozás, miért nem tudta magát megreformálni az EU, s mi lenne a teendő, hogy polgárai számára relevánsabbá válhassék a következő évtizedben.

A negyedik rész az elmélethez tér vissza, és a társadalmilag fenntartható tartós növekedés tényezőit veszi számba. Megállapítja, hogy a fejlődésgazdasági szempontok, így a nem korrupt, de teljesítőképes állam és szabályozás a fenntarthatóság záloga volt és marad a jövőben is. Ebből következően pedig az intézménymentes közelítések irrelevánsak maradnak, amit az elmélet kialakításakor is célszerű figyelembe venni.

A kötet részben vagy egészében is tananyagként is használható. Többféle célközönségnek szól, a közgazdászok mellett a politológusok, a nemzetközi kapcsolatok kutatói, üzletemberek és döntéshozók is haszonnal forgathatják.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Megjelenés éve: 2009

Oldalak száma: 226

ISBN: 978 963 05 8661 0

Recenziók

Tomasz MickiewiczEurope-Asia Studies, 5. szám, 2011Részletek

Nyelv: angol

Tomasz Mickiewicz: A komparatív közgazdaságtan professzora, University College of London

Szakolczai GyörgyKözgazdasági Szemle, 56. évfolyam, 1. szám, 2010Részletek

Nyelv: magyar

Szakolczai György: Professzor Emeritus, Budapesti Műszaki Egyetem

Bod Péter Ákos: Crisis in economics? Studies in European political economyPénzügyi Szemle, 1. szám, 2010Részletek

Nyelv: angol

Bod Péter Ákos: a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, egyetemi tanár

Halmai Péter: Új szintézis felé?Competitio, 9. évfolyam, 1. szám, 2010Részletek

Nyelv: magyar

Halmai Péter: Pannon Egyetem és Szent István Egyetem

Sigér FruzsinaVezetéstudomány, 41. évfolyam, 9. szám, 2010Részletek

Nyelv: magyar

Szanyi Miklós: „Vidám Válságot!”Társadalomkutatás, 3. szám, 2010Részletek

Nyelv: magyar

Szanyi Miklós: Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet

Bod Péter Ákos: A közgazdaságtan válsága?Polgári Szemle, 6. évfolyam, 3. szám, 2009Részletek

Nyelv: magyar

Bod Péter Ákos: a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, egyetemi tanár

Magas IstvánActa Oeconomica, 59. évfolyam, 4. szám, 2009Részletek

Nyelv: angol

Magas István: a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék vezetője

Becsky RóbertEurópai Tükör, 12. szám, pp. 108-112, 2009Részletek

NKENyelv: magyar

Becsky Róbert: Vezetéstudomány és az Európai Tükör nyugalmazott főszerkesztője

Magas István: Válság után – higgadt kritikákKülgazdaság, 53. évfolyam, 11-12. szám, 2009Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataNyelv: magyar

Magas István: a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék vezetője

Crisis In Economics?