Könyvek

Economies in Transition and the Variety of Capitalisms Features, changes, convergence

Economies in Transition and the Variety of Capitalisms

Ez a kötet az EACES 1998. évi várnai konferenciáján elhangzott előadásokból készült, a korábbiaknál lényegesen bővebb válogatást tartalmaz. Sajátossága, hogy az átalakulás első évtizedének tapsztalatait, a kevésbé ismert és kutatott országok, mindenek előtt Délkelet-Európa és Kelet-Ázsia tapasztalataival is egybeveti.

A kötet négy részre oszlik. Az első rész tartalmazza Jorge Braga de Macedo professzor, volt portugál pénzügyminiszter előadását az Európa déli és keleti felén végbemenő, az EU vezérelte átalakulások konvergenciájáról, valamint Csaba László előadását a NATO és az EU keleti bővülésének közös és eltérő vonásairól és dinamikájáról.

A második rész tartalmazza az EACES díját elnyert disszertáció főbb pontjait, Klaus Meyer, a Copenhagen Business School docense a külföldi működő tőke beáramlásának a vállalati stratégiára és magatartásra gyakorolt hatásáról.

A harmadik rész előadásai a gazdasági rendszerek stabilitásával, a növekedést és a nemzetközi integrációt előmozdító ill gátló vonásaival foglalkoznak elméleti és országspecifikus megközelítésben, korántsem csak a közép-európai térségre korlátozódva.

A negyedik részben ugyancsak a világ legkülönfélébb országainak privatizációs és vállalatirányítási tapasztalatait elemzik empirikus alapon. Arra a következtetésre jutnak, hogy a vállalatirányításban nem használható korlátlanul és elméleti igénnyel a korabeli menedzsment-irodalom kedvelte egységes mércék/benchmarking és a legjobb megoldások kritikátlan átvétele/best practices szorgalmazása. Ugyanis a siker hely- és kontextusfüggő, amire éppen a dinamikusan bővülő kínai gazdaság és Vietnam szolgáltat számos jó példát nemkonvencionális megoldásaik sorával.

A kötet kiváló példája annak, hogy a komparativisztika miként haladta meg a két gazdasági rendszer – terv és piac - dichotómiájára épülő, a XX. századot jellemzett megközelítést, és miként nyitott a világ különféle szegleteiben kialakult, sokszor nehezen befogadható újítások tanulmányozása, rendszerezése és a közgazdaságtan alapelveinek megfelelő elemző értelmezése irányába. A kutatás számos, a főáramú szakirodalomban nemigen elemzett ország sajátos tapasztalatainak megismerésére és elméleti általánosítására/besorolására adott alkalmat. Az új intézményi közgazdaságtani megközelítés egyik érdekes példája.

Kiadó: Gorex Press

Megjelenés éve: 1999

Oldalak száma: 527

ISBN: 954 616 042 3

Recenziók

Bert Van SelmEurope-Asia Studies, 52. évfolyam, 2. szám, pp. 380-381, 2000Részletek

Nyelv: angol

Michael WyzanEconomics of Transition, 8. évfolyam, 2. szám, pp. 538-539, 2000Részletek

Egyesült KirályságNyelv: angol

Benczes IstvánKözgazdasági Szemle, 47. évfolyam, 7-8. szám, pp. 636-640, 2000Részletek

Nyelv: magyar

Benczes István: Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Economies in Transition and the Variety of Capitalisms