Könyvek

Európai közgazdaságtan

Európai közgazdaságtan

Csaba László legújabb könyvének témája rendkívül időszerű és rendkívül bonyolult. A szerző átfogó kritikai elemzés alapján az európai közgazdaságtan, mint kutatási program és közelítés kidolgozására tesz javaslatot.

A mű részletesen tárgyalja a jelenleg uralkodó közgazdaságtudományi megközelítéseket, s azok előzményeit. Behatóan bírálja az uralkodó főáramú megközelítés egyoldalúságait, mindenekelőtt a módszertani ortodoxiát, illetve a mainstream kizárólagosság iránti igényét, a lehetséges egyéb közelítések elvetését a főáramú közelítésben. A szerző rendkívül széles szakirodalomra támaszkodott, imponáló módon.

A hazai közgazdaságtudományi irodalomban az ordoliberális iskola, illetve a szociális piacgazdaság koncepciójának rendszerezett feldolgozására mindeddig nem került sor, amely jelentős hiányosság. Csaba László e műve elvégzi ezt a feladatot, s ez önmagában is komoly tudományos teljesítmény.

Az elméleti alapkérdések elmélyült elemzésével egyidejűleg a kötet az európai gazdaságok, a fejlett piacgazdaságok, illetve a tranzíciós gazdaságok folyamatainak rendkívül alapos ismeretét tanúsítja. Mindezek alapján a mű kivételesnek nevezhető, hiszen a nemzetközi közgazdaságtudomány élvonalát is beleértve nagyon kevesen vállalkoznak - nagyon kevesen vállalkozhatnak! - az elmélet és a tényleges gazdasági folyamatok ilyen szoros összekapcsolására. A szerző eddigi munkássága, felkészültsége, s mindenekelőtt a téma iránti nagyfokú alázata nyújtottak biztos alapot az elvégzett munkához.

Csaba László legújabb kötete méltán tarthat igényt a közgazdasági szakemberek és a gazdaság iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség különös figyelmére. A számos ponton úgyszólván provokatív mű a szerző munkásságának fontos újabb mérföldköve. A közgazdaságtudomány, s annak hazai művelése tekintetében egyaránt alapvető, egyes kérdésekben revelatív a kötet mondanivalója. Ugyanakkor az európai szociális piacgazdaság, illetve az átmenet gazdaságtana kitűnő lehetőséget nyújtanak a mondanivaló alátámasztásához és konkretizálásához.

A kötet megjelentetését (lehetőleg mielőbb angol nyelven is) szívből támogatom és ajánlom.

Intellektuális élmény volt a kézirat olvasása. Az olvasók számára is az lesz. Megtiszteltetés, hogy szerény mértékben részese lehettem a munkának.

Budapest, 2013. november 22.
Halmai Péter

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Megjelenés éve: 2014

Oldalak száma: 195

ISBN: 978 963 05 9467 7

Recenziók

Pásztor SzabolcsDebreceni Szemle, 24. évfolyam, 1. szám, pp. 103-108, 2016Részletek

Nyelv: magyar

Pásztor Szabolcs: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa

Nagy Sándor Gyula, Vasa László: Létezik-e európai közgazdaságtan?Külügyi Szemle, 15. évfolyam, 1. szám, 2016Részletek

Nyelv: magyar

Nagy Sándor Gyula: habilitált docens, Budapesti Corvinus Egyetem, KKI vezető kutatója

Vasa László: Külgazdasági és Külgyi Intézet tudományos igazgató-helyettese

Becsky Róbert: Európai – esetleg amerikai – közgazdaságtan?Vezetéstudomány, 46. évfolyam, 2. szám, 2015Részletek

Nyelv: magyar

Becsky Róbert: Vezetéstudomány és az Európai Tükör nyugalmazott főszerkesztője

Bod Péter Ákos: A Revival of European Economic Science?Magyar Szemle, 6. évfolyam, 2. szám, 2015Részletek

Nyelv: angol

Bod Péter Ákos: a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, egyetemi tanár

Szabó KatalinStatisztikai Szemle, 96. évfolyam, 4. szám, 2015Részletek

KSH lapjaNyelv: magyar

Szabó Katalin: Professor Emerita, Budapesti Corvinus Egyetem

Benczes István: Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodástKöz-Gazdaság, 10. évfolyam, 1. szám, 2015Részletek

Nyelv: magyar

Benczes István: Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Bod Péter Ákos: Európai közgazdaságtan? Magyar iskola - újra?Magyar Szemle, 6. évfolyam, 5-6. szám, 2015Részletek

Nyelv: magyar

Bod Péter Ákos: a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, egyetemi tanár

Farkas BeátaKülgazdaság, 59. évfolyam, 5-6. szám, 2015Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataNyelv: magyar

Farkas Beáta: Tanszékvezető, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

Vörös Imre: Egy és fél: amerikanizálódás - szociális piacgazdaság - európai közgazdaságtanJogtudományi Közlöny, 75. évfolyam, 11. szám, 2015Részletek

Nyelv: magyar

Vörös Imre: A Magyar Tudományos Akadémia tagja, volt alkotmánybíró

Győrffy Dóra: Formalizálás helyett egymással versengő közelítésekCompetitio, 13. évfolyam, 1. szám, pp. 157-162, 2014Részletek

Nyelv: magyar

Győrffy Dóra: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Intézetének habilitált docense

Botos Katalin: Közgazdasági nézetek ütköztetésePénzügyi Szemle, 3. szám, pp. 422-428, 2014Részletek

Nyelv: magyar

Botos Katalin: Szegedi Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Kőrösi István: Választ ad-e a közgazdaságtan az európai kihívásokra?Közgazdasági Szemle, 61. évfolyam, 11. szám, pp. 1366-1371, 2014Részletek

Nyelv: magyar

Kőrösi István: Tudományos főmunkatárs az MTA KRTK Világgazdasági Intézetében, egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Mellár Tamás: Európai közgazdaságtanMagyar Tudomány, 12. szám, 2014Részletek

Nyelv: magyar

Mellár Tamás: MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karának intézetvezető egyetemi tanára

Európai közgazdaságtan