Könyvek

Kelet-Európa a világgazdaságban Alkalmazkodás és gazdasági mechanizmus

Kelet-Európa a világgazdaságban

Ez a könyv az afganisztáni szovjet invázió /1979/, a lengyel szükségállapot /1981/, a Reagan által megindított Csillagok Háborúja fegyverkezési program és a keleti országok sorozatos fizetésképtelensége /Lengyelország, Románia, Bulgária/ vagy közel fizetésképtelensége /Magyarország, Szovjetunió, NDK/ árnyékában azt a kérdést vizsgálja, hogy a szocialista országok gazdasági rendszere és gazdasági közössége mennyire válságálló. Két összefüggő kédésre keresi a választ.

  1. Védelmet jelenthet-e a világgazdaság változásaival, az olajárrobbanással, a pénzügyi liberalizációval és az IT forradalommal szemben a regionális önerőre támaszkodás?
  2. Az egyes országokban végbemenő reformok kellő teret biztosítanak-e a piaci szabályozásnak, vagy pedig maguk is akadályozzák a térség országainak világgazdasági alkalmazkodását?

A könyv első három fejezete az azóta megszűnt keleti gazdasági blokk, a KGST pénzügyi rendszerének sajátosságait elemzi. Az első bemutatja, hogy a tervgazdaság minden formája kizárja a hatékony és jólétnövelő kereskedelem alapját jelentő konvertibilis valutát. A második fejezet bemutatja, hogy az olajválságra adott válasz – a közös beruházások szorgalmazása – a 70-es évtizedben téves és drága megoldás volt. A harmadik rész bemutatja, hogy a torz árrendszer mellett a keleti blokkban csak a gazdasági hátrányok cseréjére lehetett számítani.

A második rész a gazdaságstratégiát vizsgálja. A negyedik fejezet bemutatja, hogy a tervezési rendszer természeténél fogva akadályozza a világgazdasági alkalmazkodást és főleg az endogén technológiai fejlődést meg az innovációt – a növekedés legfontosabb forrásait. Az 5. fejezet bemutatja, hogy a KGST megtestesítette piacvédő, elzárkózó, defenzív gazdaságpolitikával nem lehet/ett/ kivédeni a világgazdaság kedvezőtlen változásait. A 6. fejezet az importhelyettesítő gazdaságpolitika tévedéseit vizsgálta a kor legfontosabbnak vélt területén, az energiahordozók és a mezőgazdaság területén, és rámutatott az elzárkózó megoldások fönntarthatatlan voltára.

A könyv harmadik része a kelet-európai országok és a nagyvilág viszonyát vizsgálta. A 7. fejezet üzenete: egyedül nem megy, vagyis a szovjet piacra és a szovjet technológiára építő elzárkózásnak nincs esélye. A záró, 8.fejezet pedig a KGST gyakorlati megreformálhatatlanságát mutatta be, ami az egyes tagállamokon belüli tervgazdasági rendszerből és az ehhez illeszkedő importhelyettesítő, elzárkózó politikából szükségképpen levezethető volt. A kötetet statisztikai melléklet és bő – főleg korabeli keleti forrásokat földolgozó, de azokat a nyugati elemzésekkel egybevető – irodalomjegyzék zárja. A kötet tartós eredménye az elzárkózó, befelé forduló gazdaságpolitika lehetetlenségének és a tervgazdaság megreformálhatatlanságának bemutatása, amiből a világgazdasági térvesztés elkerülhetetlensége adódott.

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Megjelenés éve: 1984

Oldalak száma: 315

ISBN: 963 221 464 1

Recenziók

Vörös ImreOsteuropa Wirtschaft, 32. évfolyam, 3. szám, pp. 274-276, 1987Részletek

StuttgartNyelv: német

Vörös Imre: A Magyar Tudományos Akadémia tagja, volt alkotmánybíró

G. HareSoviet Studies, 38. évfolyam, 1. szám, pp. 130-131, 1986Részletek

GlasgowNyelv: angol

Kállay LászlóKülgazdaság, 30. évfolyam, 7. szám, pp. 73-75, 1986Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataNyelv: magyar

Salgó IstvánFigyelő, p. 3, 1985. szeptember 26.Részletek

Nyelv: magyar

Brüll MáriaNépszabadság, p. 7, 1985. április 18.Részletek

Nyelv: magyar

Török ÁdámActa Oeconomica, 34. évfolyam, 3-4. szám, pp. 383-398, 1985Részletek

Nyelv: angol

Török ÁdámKülpolitika, 12. évfolyam, 5. szám, pp. 141-144, 1985Részletek

A Magyar Külügyi Intézet elméleti-politikai folyóirataNyelv: magyar

Kelet-Európa a világgazdaságban