Könyvek

Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe

Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe

Ez a tanulmánykötet, ami az Európai Gazdaság-összehasonlító Társaság (EACES) alakuló, veronai konferenciáján elhangzott 140 előadásból készült válogatás az egyik első kötet, ami teljes egészében a rendszerváltozással foglalkozik, s amibe keleti és nyugati szakemberek írtak elemzéseket. A közgazdaságtan új kutatási területének meghatározó személyiségei az új téma új nagy kérdéseit vetették föl, amiről később részletekbe menő vita folyt, ámde épp e kérdések maradtak meghatározóak.

Miért privatizáljunk? – teszi föl a kérdést Anders Aslund és bizonyítja, hogy a puha költségvetési korlát csak akkor számolható föl, ha a vállalatvezető nem tévedhet vég nélkül. Szegvári Iván a három élenjáró reformország, Jugoszlávia, Magyarország és Lengyelország átalakulását veti egybe és megállapítja, hogy a teljes valutaátválthatóság súlyos szerkezeti feszültségeket fog okozni. Gérard Roland a reformkoalíció fölépítésének és fönntartásának – évtizedes távon perdöntőnek bizonyult – kérdését vetette föl, elsőként a nemzetközi irodalomban.

Paul Dembinski és Jacques Morriset a kelet-európai átalakulást a latin-amerikai stabilizációs programokhoz hasonlítva kiemelte annak alapvetően eltérő jellegét/térségünkben holisztikus és intézményépítő föladatok domináltak/. G.Kolodko – később többszörös pénzügyminiszter - a sokkterápia első átfogó kritikáját adta rámutatva arra, hogy megfelelő intézményi bázis nélkül az árstabilitás stagnálásra vezethet. Oblath Gábor a keleti kereskedelem fölbomlásának sokkhatását, Raimund Dietz pedig a gazdaság monetizálását tekinti alapföladatnak, hisz releváns pénz nélkül nem működik más, csak a bürokratikus koordináció.

A szerkesztő összegzésében az átalakulás korabeli gyors és fájdalommentes voltát hírdetőkkel szemben az átmenet evolutív és fokozatos volta mellett érvelt, mert az intézményépítés időigénye nem rövidíthető le. A kötet ma is jól olvasható, mert a benne megfogalmazott kutatási kérdések – főleg a lemaradó országokban – ma is jórészt nyitottak.

Kiadó: Dartmouth

Megjelenés éve: 1991

Oldalak száma: 140

ISBN: 1 85521 204 8

Recenziók

Marie LavigneJournal of Comparative Economics, 18. évfolyam, 4. szám, pp. 217-218, 1994Részletek

USA

Mihályi PéterThe Hungarian Quarterly, 35. évfolyam, 134. szám, pp. 1143-1148, 1994Részletek

Mihályi Péter: egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék

Gulshan SachdevaEurope-Asia Studies, 45. évfolyam, 1. szám, pp. 177-178, 1993Részletek

Gulshan Sachdeva: Jawaharlal Nehru University, Új-Delhi

Xavier RichetComparative Economic Studies, 35. évfolyam, 2. szám, pp. 63-64, 1993Részletek

USANyelv: angol

Pat DevineEconomic Journal, 103. évfolyam, 416. szám, pp. 243-245, 1993Részletek

Egyesült KirályságNyelv: angol

D. F. ReganInternational Affairs, 68. évfolyam, 4. szám, p. 765, 1992Részletek

LondonNyelv: angol

Valentiny ÁkosEurópa Fórum, 2. évfolyam, 1. szám, pp. 114-119, 1992Részletek

Nyelv: magyar

Valentiny ÁkosActa Oeconomica, 44. évfolyam, 1-2. szám, 1992Részletek

Nyelv: angol

Xavier RichetAnalyses de la S.E.D.E.I.S, 88. szám, pp. 25-27, 1988Részletek

PárizsNyelv: francia

Systemic Change and Stabilization in Eastern Europe