Könyvek

The Hungarian SME Sector Development in Comparative Perspective

The Hungarian SME Sector Development in Comparative Perspective

Ez a kötet széles nemzetközi együtműködés keretében vizsgálta azt a paradoxont, hogy miközben a gazdaságpolitika a vállalkozások támogatását az átalakulás központi kérdésének nyilvánította, a kis- és közepes vállalkozások fejlődése az átalakulás első évtizedében lassú, sok esetben sikertelen és kevéssé dinamikus maradt.

A kötet három részre tagolódik. Az elsőben a magyar kis- és középvállalkozások fejlődésének elméleti és gyakorlati kereteit vizsgálják, beleértve az adókerülést, a második/fekete gazdaságot és a fizetési fegyelmet. Ez a rész cáfolja azt a közkeletű vélekedést, mely szerint a kisvállalkozás a nagyvállalati szektortól elszigetelten működne, ugyanakkor rámutat arra, hogy a nemfizetések terjedése nagyobb veszély számukra, mint az állami támogatás hiánya.

A második részben a nemzetközi tapasztalatok közül a magyar szempontból különösen érdekes közép-európai esetek, így a keletnémet, a cseh és az olasz bemutatására kerül sor. Jól kirajzolódik, hogy a terület fejlődésében nem a rendszerváltáshoz kötődő sajátos nehézségek a meghatározóak, hanem az olyan általános akadályok, mint a túlzott bürokrácia, a helyi önkormányzatok nem kellő aktivitása és a korrupció.

A harmadik részben a gazdaságpolitikai és intézményi ajánlások fogalmazódnak meg. A leglényegesebb a piacra lépési korlátok lebontása és a nagyokkal szemben esélyt adó versenypolitika, a kis cégek finanszírozását lehetővé tevő sajátos pénzintézetek, a kockázati tőke és az alacsony infláció-alacsony közterhek kettősét biztosító gazdaságpolitikai keret.

Bár a kötet az átalakulás első hét-nyolc évének tapasztalatait általánosította, legfőbb következtetései időtállóak. Ezek közé tartozik az, hogy a kisvállalkozások fölkarolása nem elsősorban ideológiai, és nem is pénzkérdés, nem adórendszerbeli könnyítésekkel és puha hitelezéssel oldható meg, amint azt az érdekképviseletek azóta is követelik. A kibontakozás alapja makroszinten a belső piac kellő ütemű bővülése, a fizetési fegyelem megszilárdítása és a piacra lépési korlátok lebontása. Másfelől fontos a vállalkozásfejlesztés intézményi kerete, ezen belül a jogállamiság, az átláthatóság, az alacsony infláció és a támogató társadalmi környezet/azaz a munkaügyi, adóügyi és más bürokratikus zaklatástól mentes keret/ a meghatározó.

A kötet szerzői – a szerkesztő mellett – Bara Zoltán, Marie Bohatá, Horst Brezinski, Bruno Dallago, Karsai Judit, Király Júlia, Lackó Mária, Silvana Malle, Jan Mládek, Semjén András, Tóth István János és Várhegyi Éva.

Kiadó: Kopint-Datorg Alapítvány

Megjelenés éve: 1998

Oldalak száma: 267

ISBN: 963 03 6298 8

Recenziók

Dmitrii NiarguinenEconomic Systems, 27. évfolyam, 1. szám, pp. 120-122, 2003Részletek

Németország

Julius HorvathEconomics of Transition, 9. évfolyam, 3. szám, pp. 787-792, 2001Részletek

Egyesült Királyság

Jozef M. van BrabantJournal of Comparative Economics, 29. évfolyam, 3. szám, pp. 584-585, 2001Részletek

USA

Ilieva JanetJournal of Common Market Studies, 39. évfolyam, 3. szám, p. 578, 2001Részletek

Nyelv: angol

Ivo SamsonSlovak Foreign Policy Affairs, 2. évfolyam, 1. szám, pp. 138-140, 2001
Rossitsa RangelovaIkonomicheska Misl, 44. évfolyam, 1. szám, pp. 86-102, 2001
Journal of Economic Literature, 39. évfolyam, 3. szám, p. 976, 2001Részletek

USANyelv: angol

Wladimir AndreffRevue d’Études Comparatifs Est-Ouest, 2. szám, pp. 245-246, 2000Részletek

PárizsNyelv: francia

Benczes IstvánEurope-Asia Studies, 52. évfolyam, 1. szám, pp. 178-179, 2000Részletek

Nyelv: angol

Benczes István: Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Papanek GáborKülgazdaság, 43. évfolyam, 9. szám, pp. 73-76, 1999Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataNyelv: magyar

Mihályi PéterEconomic Journal, 1999Részletek

Egyesült KirályságNyelv: angol

Mihályi Péter: egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék

The Hungarian SME Sector Development in Comparative Perspective