Könyvek

The New Political Economy of Emerging Europe 2 Second, revised, extended and updated edition

The New Political Economy of Emerging Europe 2

Mivel a kötet első, angol nyelvű kiadása nemcsak a Kiadó nívódíját nyerte el 2005-ben, hanem el is fogyott, továbbá kéttucat ismertető is jelezte hatását, a Kiadó vállalta a korszerűsített és kibővített mű újabb megjelentetését. A szerző pedig az új fejlemények és a kritikai visszhangok hatását beépítve mintegy 40 százalékban új szöveget készített a 2006. év során, vagyis a megelőző három év fejleményeinek beépítésével. Ebben három lényeges új mozzanat található.

  1. Az Európai Unió pénzügyi szabályrendszerét 2005 márciusában átértelmezték. A közpénzügyi fegyelem keretét adó Stabilitási és Növekedési Egyezményt több nagy tagállam éveken át megsértette/közvetlen következmények nélkül/. Ez a fejlemény és az új tagállamokra adódó következmények új fejezetet és a korábbiak átértlemezését igényelték.
  2. Az unió politikai jövőjét és elmélyítését célzó, Magyarország által már becikkelyezett Alkotmányos Szerződést két alapító tagállam véglegesen elutasította. Ez a választók többségének az EU mint politika keret és mint bővülő Európa elleni fenntartásait jelenítette meg. Mindez a további bővülés és a szomszédsági/keleti politika újraértelmezését követelte meg/külön fejezetben és a teljes szövegben/.
  3. A közgazdaságtanban végbement módszertani újítások és új elméleti felismerések, köztük a társtudományok/és a természettudományok/ újításait beépítők új felismeréseket szültek. Ezen túl a szerző a bírálatokat megfogadva igyekezett az érvelést feszesebbé tenni, a fejlődésgazdaságtan és az átalakulás-kutatás újabb eredményeit is beépítve.

Amint az e honlapon is olvasható új előszóból is kitetszik, az új kiadás a mű többcélúságát emeli ki. Több közönséget is megszólít, részben vagy egészében számos tárgy oktatásának ill. témakör kutatásának alapjául szolgálhat, a közgazdaságtan, az EU tanulmányok vagy a nemzetközi kapcsolatok és a politikatudomány terén. A zsáner, az 1989 utáni két évtized összegző áttekintése megmaradt.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Megjelenés éve: 2007

Oldalak száma: 396

ISBN: 978 963 05 8459 3

Recenziók

Hámori Balázs: Gyors reagálású közgazdász mindig talál szögetMKB Hírlevél, 2009. októberRészletek

Nyelv: magyar

Hámori Balázs: Egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetemen

Frank BönkerEconomic Systems, 33. évfolyam, 2. szám, 2009Részletek

NémetországNyelv: angol

Ádám ZoltánSlavonic and East European Review, 87. évfolyam, 3. szám, 2009Részletek

University of LondonNyelv: angol

Wladimir AndreffRevue d’Études Comparatifs Est-Ouest, 1. szám, 2008Részletek

PárizsNyelv: francia

Kocsi MargitVilággazdaság, 2007. április 23.Részletek

Nyelv: magyar

Bauer Tamás: Csaba László: The New Political Economy of Emerging EuropeBUKSZ, 19. évfolyam, 2. szám, 2007Részletek

Budapesti KönyvszemleNyelv: magyar

Kalotay Kálmán: The New Political Economy of Emerging Europe Second editionTransnational Corporations, 16. évfolyam, 2. szám, pp. 147-153, 2007Részletek

Nyelv: angol

Jeszenszky Géza: The New Political Economy of Emerging Europe 2Foreign Policy Review, 4. évfolyam, 1-2. szám, 2007Részletek

BudapestNyelv: angol

The New Political Economy of Emerging Europe 2