Letöltések

Growth, Crisis Management and the EU: The Hungarian TrilemmaMitteliungen, 53. évfolyam, 3-4. szám, 2013Részletek

Kategória: cikkNyelv: angol

The current paper attempts to provide an empirically based overview of economic developments in Hungary in the period from 2010 to 2013. It highlights one specific angle, that of international embeddedness, and we consciously omit a number of issues – hotly debated domestically – abroad, from constitutional amendments to the way of addressing indebtedness of households in forex (foreign exchange).

On the New Economic Philosophy of Crisis Management in the European UnionSociety and Economy, 35. évfolyam, 2. szám, pp. 121-139, 2013Részletek

Kategória: cikkNyelv: angol

This essay attempts to go beyond presenting the bits and pieces of still ongoing crisis management inthe EU. Instead it attempts at finding the ‘red thread’ behind a series of politically improvised decisions. Our fundamental research question asks whether basic economic lessons learned in the 1970s are still valid. Namely, that a crises emanating from either structural or regulatory weaknesses cannot and should not be remedied by demand management. Our second research question is the following: Can lacking internal commitment and conviction in any member state be replaced or substituted by external pressure or formalized procedures and sanctions? Under those angles we analyzethe project on establishing a fiscal and banking union in the EU, as approved by the Council in December 2012.

Growth, Crisis Management and EU: The Hungarian Trilemma (kézirat)Mitteliungen, 53. évfolyam, 3-4. szám, 2013Részletek

Kategória: cikkNyelv: angol

This paper addresses the challenges of Hungarian economic strategy in the post‐2010 period. It analyzes the constraints and options, as well as the reaction and interaction of various players on the international arena, that have shaped outcomes. Beyond the discussion of the 15 months of futile negotiations with the IMF, issues of how Hungary fits, with its unorthodox economic policies, in the changing architecture of the European Union, moving towards ever more federalism in its crisis management.

Európai Egyesült Államokat - de most rögtön?Köz-Gazdaság, 8. évfolyam, 2013Részletek

Kategória: cikkNyelv: magyar

Ez a tanulmány öt pontban vizsgálja meg, hogy a költségvetési és a bankunió azonnali megvalósítására vonatkozó uniós tervezetek mennyiben járulhatnak hozzá a sikeres európai válságkezeléshez, továbbá hogy megvalósításuk milyen föltételrendszert igényel.

Kérdőjelek a közgazdaságtanban és oktatásábanKözgazdasági Szemle, 60. évfolyam, 1. szám, 2013Részletek

Kategória: cikkNyelv: magyar

Ez az esszé a teljesség igénye nélkül kísérli meg áttekinteni azt, hogy mire vezetett a közgazdaságtan világméretekben megindult és a 2008–2009. évi válság lezáratlansága miatt vélhetően évtizedes szinten zajló önvizsgálata. A tudományszak egészét egyszerre jellemzi egyfajta tartalmi kiüresedés és a társtudományokkal való erőteljesebb kapcsolatkeresés, a módszertanok és az iskolák egymás mellett élése – ami egyáltalán nem békés –, valamint a gyakorlat által felvetett kérdések elméleti általánosításának igénye. A magyar közgazdaságtan hagyományos köve-tő szerepe megmaradt, viszont a képzésben szerzett negyedszázados tapasztalatok és az új globális kihívások lényegi átalakításokat indokolnának a mai, túlságosan egységesített képzésben.

Válságkezelés Európában: új gazadaságfilozófia felé?Köz-Gazdaság, 8. évfolyam, 1. szám, 2013Részletek

Kategória: cikkNyelv: magyar

Az évek óta tartó európai válságkezelés leírása és a részletek bemutatása helyett a rögtönzött, politikai alapon hozott lépések gazdaságelméleti értelmezésére törekszünk.Kutatási alapkérdésünk az: igaz-e még a 70-es évek végének felismerése, mi szerint sem szerkezeti, sem szabályozási eredetű válságot nem lehet keresletélénkítéssel leküzdeni? Igaz-e az, hogy a szuverén EU tagállamokon belül bármi okból hiányzó belső elköteleződést a külső fegyelmezéssel nem lehet pótolni? Ennek fényében vizsgáljuk a költségvetési és a bankunió 2012 októberében körvonalazott és jóváhagyott tervezetét is.

The Mirage of a Weak CurrencyHungarian Review, 3. évfolyam, 5. szám, pp. 47-52, 2012. szeptemberRészletek

Kategória: cikkNyelv: angol

On the Political Economy of Polic ReformLondon: CRCE Briefing paper, 14. szám, 2012. áprilisRészletek

Kategória: cikkNyelv: angol

Having experienced several decades of successful and unsuccessful economic reforms, Hungary serves as an excellent laboratory to test theories of institutional change. While generalizations based on a single case are always limited by nature, it may still contribute to the better understanding of general conditions of policy and institutional changes for the better as well as impediments to them.

Hungary and the eurozone crisis: a comedy of errors?Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 10. évfolyam, 2012Részletek

Kategória: cikkNyelv: angol

The spill-over of the global fi nancial crisis has uncovered the weak-nesses in the governance of the EMU. As one of the most open economies in Europe, Hungary has suff ered from the ups and downs of the global and European crisis and its mismanagement. Domestic policy blunders have complicated the situation. This paper examines how Hungary has withstood the ups and downs of the eurozone crisis. It also addresses the questions of whether the country has converged with or diverged from the EMU membership, whether joining the EMU is still a good idea for Hungary, and whether the measures to ward off the crisis have actually helped to face the challenge of growth.

Revisiting the Crisis of the EMU: Challenges and OptionsZeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, 10. évfolyam, 1. szám, pp. 53-77, 2012Részletek

Kategória: cikkNyelv: angol

Csak semmi pánik!Figyelő, 56. évfolyam, 3. szám, pp. 18-19, 2012Részletek

Kategória: cikkNyelv: magyar

Egyre többen és egyre többször hasonlítják Magyarországot Argentínához. Sajnos nem azért, mert hogy a magyar labdarúgás annyi Lionel Messit adott volna a világ élvonalának. Hanem azért, mert sok valós és vélt párhuzam húzható a két állam helyzete és megítélése között.

The Challenge of GrowthHungarian Review, 1. évfolyam, 3. szám, pp. 32-45, 2011. májusRészletek

Kategória: cikkNyelv: angol

Milyen a jó közgazdaságtan?Közgazdasági Szemle, 58. évfolyam, 4. szám, pp. 477-483, 2011. májusRészletek

Kategória: cikkNyelv: magyar

A baj a válságadó formájával vanHeti Válasz, 2011. január 12.Részletek

Kategória: cikkNyelv: magyar

Volt olyan év,hogy a Magyarországon jelenlévő multik több támogatást kaptak a magyar államtól, mint amennyit társasági adóban befizettek.

„And the first shall be the last˝Hungarian Studies, 25. évfolyam, 2. szám, 2011Részletek

Kategória: cikkNyelv: angol

This study analyzes the puzzle of Hungarian economic drifting in a long run per-spective. The underlying puzzle for the investigation is why bad policies are invariably popular and good policies unpopular, thus why political and economic rational-ity never overlap. The first part of the article summarizes in eight points the basicfeatures of the postwar period. Then six lessons are offered, which might be usefulfor other countries in transition or for students of comparative economics and politics, lessons that can be generalized on the basis of the individual country experience.

A magyar átalakulás és fejlődés néhány általánosítható elméleti tanulságaKözgazdasági Szemle, 58. évfolyam, 10. szám, 2011Részletek

Kategória: cikkNyelv: magyar

A világgazdasági válság óta eltelt nyolc évtizedben Magyarországon számos rend-szerváltozás ment végbe a gazdaságban és a politikában. Sokak szerint a szabadpiactól a szabadpiacig vezető kör bezárult, és ismét rendszerválság előtt állunk. Míg a jövő természetesen bizonytalanságokkal terhes, és így értelemszerűen nem kiszámítható, a múlt egyértelmű tanulsága az, hogy a közéletet végig formáló felzárkózási törek-vés egészében sikertelennek bizonyult. Ennek alapja az elemzésünk központi rejtélye egy régi fejlődéselméleti feladvány: miért van az, hogy Argentínához vagy újabban Olaszországhoz és Portugáliához hasonlóan a jó politika rossz eredményekkel jár(t), és fordítva? Miért szakadt el végletesen és történetileg is a gazdasági és a politikai ésszerűség egymástól?