Letöltések

Extra Hungariam non est vita?Külügyi Szemle, 21. évfolyam, 3. szám, pp. 188-193, 2022Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Herczegh Géza: Magyarország külpolitikája, 1914–1945. Budapest: Magyar Szemle, 2021. 436 o.

Herczegh Géza: Magyarország külpolitikája, 896-1919Külgazdaság, 66. évfolyam, 7-8. szám, pp. 131-136, 2022Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: recenzióNyelv: magyar

A magyar gazdaság és társadalom fejlődését többnyire autochton, nemzeti szempontból szokták megírni. Ehhez képest Herczegh Géza, a kitűnő jogtudós, mintegy kívülről mutatja be a magyar történelem menetét az államalapítástól a monarchia felbomlásáig, azaz a magyar állam újjáalakulásáig, 1920-ig. Sajátos látásmódja rámutat arra, hogy a romantikus szemléletben a fő szereplők játékaként bemutatott folyamatok többnyire az európai nagypolitika leképeződései voltak. A magyar elit – kevés kivétellel – nem tudott jól tájékozódni a világ dolgaiban, és ezért az ország súlyos árat fizetett. Az összegzés egyben felhívás a nemzetközi kapcsolatok alaposabb művelésére és e felismerésnek a gazdasági döntéshozatalban történő alkalmazására is.

Amartya Sen: Az igazságosság eszméjeVigília, 86. évfolyam, 8. számRészletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Budapest: Osiris Társadalomtudományi Könyvtár, 2021, 601 lap, kötve, 4980 Ft, ISBN 978 963 276423 8

Az illiberalizmus élve boncolása. Gondolatok Magyar Bálint és Madlovics Bálint kötete kapcsánKözgazdasági Szemle, 68. évfolyam, 6. szám, p. 699–704, 2021. júniusRészletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Magyar Bálint–Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret. Noran Libro, Budapest, 2021, 906 o.

A teljesség igényévelMagyar Tudomány, 181. évfolyam, 4. szám, pp. 571-572Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Berend T. Iván, az American Academy of Arts and Sciences és a British Academy tagja, nem tartozik azok közé, akik egy szép cím vagy rang elnyerése után kényelmesen hátradőlnek a karosszékben. Kilencvenedik életévén túl is változatlan alkotóerővel, a világ iráni kíváncsisággal és az új meglátásokra fogékonyan értelmezi a történéseket. Bár jó három évtizede Amerikában él, lélekben sosem szakadt el Magyarországtól és Európától. Munkáinak tárgya továbbra is az összehasonlító európai gazdaságtörténet, amit esszékötetek, életrajzok és nem utolsósorban publicisztikák is kiegészítenek. Joggal mondhatjuk: kinn is van, meg benn is van.

Pluralistic economics and its historyContributions to Political Economy, 2. szám, 2020Részletek

Oxford University PressKategória: recenzióNyelv: angol

What is pluralistic economics? – visitors from the Mars may ask. Aren’t all the academic disciplines pluralistic by their very nature, composed of competing schools, approaches, with changing dominant paradigms over the decades? And indeed, if one looks up the most recent, third, electronic version of Springer’s The New Palgrave Dictionary of Economics of 2019, one finds a breath-taking array of lines of thought, of authors, of concepts, description of debates and also regular updates to the last printed or eBook version online. No-one should complain of the lack of variety.

Az új normalitás feléKülgazdaság, 63. évfolyam, 11-12. szám, pp. 95-101Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: recenzióNyelv: magyar

Az elmúlt kétszázötven esztendőben a gazdaságelmélet és a gazdaságpolitika héja-násza volt a közgazdaságtan egyik legizgalmasabb örökzöldje – és az is maradt. Ez a közgazdasági kutatás kísérleti terepe, ahol gyakran sikeres a műtét, mégis elhalálozik a beteg – vagyis a beavatkozás költségei nagyobbak, a hozadéka pedig kisebb a vártnál. Ezért számtalan mű foglalkozik azzal, hogy egy-egy időszakban mi maradt meg a régi igazságokból, illetve melyek azok az új igazságok, amelyeka kísérlet és tévedés – elkerülhetetlenül előtérbe kerülő – váltakozásából hosszabb távra és általánosítható módon leszűrődnek.

Számadás – Bod Péter Ákos új kötetérőlMagyar Szemle, 26. évfolyam, 11-12. szám, 2019Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Bod Péter Ákos vitán felül a legszorgalmasabb magyar közgazdászok egyike. Bő négy évtizedes munkásságának egyetlen szakasza sem múlt el anélkül, hogy gondolatait, érzéseit, és jobbító szándékú meglátásait ne osztotta volna meg pályatársaival és a szélesebb közvéleménnyel is. Ha csak az elmúlt évtizedet vesszük, 2008-ban, 2010-ben, 2011-ben és 2014-ben is közreadott egy-egy gazdaságpolitikai és elméleti kérdéseket tárgyaló monográfiát, jelen kötete tehát ötödik ilyen munkája egy évtizeden belül! Ezek közt nem szerepel a tudós emberek némelyikénél oly gyakori másodközlés/cikkgyűjtemény, ami sokunk számára inkább könyvnek látszó tárgy, semmint valódi könyv. A recenzált munka Bod akadémiai doktori értekezéséből sarjadzik.

PillanatfelvételMagyar Tudomány, 178. évfolyam, 4. szám, 2018. áprilisRészletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Ritkán fordul elő az, hogy nagy és vitatott kérdésekben külön megbízás és hivatalos felkérő nélkül születik átfogó elemzés. A jelen mű esetében vélhetőleg leginkább a helyzet hozta úgy, hogy tanulmánykötetnyi elemzés gyűlt össze a magyar tudományosság legfőbb intézményének állapotáról.

John D. Mueller: A közgazdaságtan megváltásaVigília, 2018Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Iszlám és kardKülügyi Szemle, 16. évfolyam, 2. szám, pp. 119-122, 2017Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Mellár Tamás: Szemben az árral – Rendhagyó közgazdasági előadásokMagyar Szemle, 25. évfolyam, 5-6. szám, 2016Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Az új paradigma keresésének útján G. W. Kołodko: Wither the World? The Political Economy of the Future. I–II. kötetKülgazdaság, 59. évfolyam, 3-4. szám, pp. 150-155, 2015. márciusRészletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: recenzióNyelv: magyar

Hét szűk esztendőKülgazdaság, 58. évfolyam, 11-12. szám, pp. 97-100, 2014Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: recenzióNyelv: magyar

Mihályi Péter: A magyar gazdaság útja az adósságválságbaKülgazdaság, 57. évfolyam, 11-12. szám, 2013Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: recenzióNyelv: magyar