Letöltések

Számadás – Bod Péter Ákos új kötetérőlMagyar Szemle, 26. évfolyam, 11-12. szám, 2019Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Bod Péter Ákos vitán felül a legszorgalmasabb magyar közgazdászok egyike. Bő négy évtizedes munkásságának egyetlen szakasza sem múlt el anélkül, hogy gondolatait, érzéseit, és jobbító szándékú meglátásait ne osztotta volna meg pályatársaival és a szélesebb közvéleménnyel is. Ha csak az elmúlt évtizedet vesszük, 2008-ban, 2010-ben, 2011-ben és 2014-ben is közreadott egy-egy gazdaságpolitikai és elméleti kérdéseket tárgyaló monográfiát, jelen kötete tehát ötödik ilyen munkája egy évtizeden belül! Ezek közt nem szerepel a tudós emberek némelyikénél oly gyakori másodközlés/cikkgyűjtemény, ami sokunk számára inkább könyvnek látszó tárgy, semmint valódi könyv. A recenzált munka Bod akadémiai doktori értekezéséből sarjadzik.

PillanatfelvételMagyar Tudomány, 178. évfolyam, 4. szám, 2018. áprilisRészletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Ritkán fordul elő az, hogy nagy és vitatott kérdésekben külön megbízás és hivatalos felkérő nélkül születik átfogó elemzés. A jelen mű esetében vélhetőleg leginkább a helyzet hozta úgy, hogy tanulmánykötetnyi elemzés gyűlt össze a magyar tudományosság legfőbb intézményének állapotáról.

John D. Mueller: A közgazdaságtan megváltásaVigília, 2018Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Iszlám és kardKülügyi Szemle, 16. évfolyam, 2. szám, pp119-122, 2017Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Mellár Tamás: Szemben az árral – Rendhagyó közgazdasági előadásokMagyar Szemle, 25. évfolyam, 5-6. szám, 2016Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Az új paradigma keresésének útján G. W. Kołodko: Wither the World? The Political Economy of the Future. I–II. kötetKülgazdaság, 59. évfolyam, 3-4. szám, pp150-155, 2015. márciusRészletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: recenzióNyelv: magyar

Hét szűk esztendőKülgazdaság, 58. évfolyam, 11-12. szám, pp97-100, 2014Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: recenzióNyelv: magyar

Mihályi Péter: A magyar gazdaság útja az adósságválságbaKülgazdaság, 57. évfolyam, 11-12. szám, 2013Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: recenzióNyelv: magyar

Bod Péter Ákos: Pénzügyi alapok. Budapest: Magyar Szemle Könyvek, 2013Magyar Szemle, 22. évfolyam, 5-6. szám, pp176-179, 2013Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Matematikai közgazdaságtan, I-II. kötet (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012)Magyar Tudomány, 174. évfolyam, 2. szám, pp239-240, 2013Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Minden tudományszakban megfigyelhetjük, hogy egy-egy összefoglaló munka megjelenése egy korszak egészét jellemezhet. Ilyen kötet volt az első világháború előtt Kautz Gyula, a két háború közt Heller Farkas, vagy a szocialista korszak bomlásának idején Kornai János munkája, A hiány.. A rendszerváltozást követően megújult és egyben a világáramot jellemző módszertani igényességet megjelenítő írások sorában hasonlóképp definitív, korszakhatárt jelent Zalai Ernő munkája. Négy és fél évtized munkásságának összegzésével a szerző felmutat és le is zár egy szakaszt, amiben a számszerűsíthető általános egyensúlyi elméletek, különösen azok statikus változata és nemzetgazdasági alkalmazása jelölték ki a fejlődés irányát – a matematikai, módszertan-igényes irányzatban.

Vörös Imre: Csoportkép LaokoónnalKülgazdaság, 56. évfolyam, 9-10. szám, pp53-56, 2012Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: recenzióNyelv: magyar

Néhány éve minden rendes európai tanulmányok tárgyban azt oktattuk, hogy az európai jog elsőbbséget élvez a nemzetivel szemben. És ahogy öles léptekkel haladunk a föderáció felé, úgy halványulnak el a nemzeti jogkörök és erősödik fel az uniós szervek hatásköre, egyre jobban behatolva a korábban a nemzeti szuverenitás terepének tartott területekre is.

Colombo, Alessandro (ed.): Subsidiarity governance. Theoretical and empirical models.New York – Houndmills, p176, 2012Részletek

Egyesült Királyság, Palgrave MacMillanKategória: recenzióNyelv: magyar

A magyar közgazdaságtan él és virulKöz-Gazdaság, 2012Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Csoportkép Laokoónnal – a magyar jog és az alkotmánybíráskodás vívódása az európai joggalKülgazdaság, 56. évfolyam, 9-10. szám, 2012Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: recenzióNyelv: magyar

Botos Katalin: Pénzügypolitika - GazdaságpolitikaKöz-Gazdaság, 7. évfolyam, 3. szám, 2012Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

A magyar közgazdasági közélet egyik markáns és kimondottan színes egyénisége Botos Katalin professzorasszony. Immár negyedszázada, hogy az MTA doktora címet megszerezte1, és sok pályatársától eltérően e legmagasabb tudományos elismerés elnyerése nem kényelmesítette el. Sőt, épp ezt követően került sor azokra a – Nyugaton mindennapos, nálunk azonban ritkaságszámba menő – pályaváltásokra, amivel a tudományos kutató a közpolitikai gyakorlatba, majd ezt követően az egyetemi életbe tért vissza. S mivel közéletünk nem teng túl a női közszereplőktől, mindjárt érdemes kiemelnünk, hogy milyen ritka és egyedülálló az a teljesítmény, amiben a családfenntartó, a kutató, az oktató és a közszereplő pályája eredményesen fonódik egybe, rácáfolva a társadalmunkat sajnos ma is mérgező előítéletekre.