Letöltések

Csaba László: a kormány még ígérget, de már rálépett a fékreHírKlikk, 2021. október 14.Részletek

Kategória: interjúNyelv: magyar

Bár a kormány a választási kampány részeként – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – hideget és meleget is fúj egyszerre a szájából. Eddig inkább csak meleget fújt, most már elkezdett hideget is fújni. Mintha kezdene véget érni az ígérgetések kora. Csaba László közgazdász, egyetemi tanár attól nem tart, hogy a beígért pénzeket nem fogják kifizetni, de úgy véli, az infláció fölfalja majd azokat, amiket a választás megnyerésének érdekében itt-ott kicsorgatnak.

Illiberal economic policiesHOLMES, S.ed: Routledge Handbook of Illiberalism, pp. 674-690Részletek

Abingdon, UK, 2022Kategória: könyvfejezetNyelv: angol

Traditionally, illiberal economic policies tended to be equated by and large with populism. The latter, explained in a classic summary ( Dornbusch and Edwards 1991 ) was by and large a form of pork- barrel policies, with redistribution being at the top of the economic agenda, and the generation of wealth to be redistributed is taken as given. The issue thus is cui bono, rather than optimal ways of multiplying asset value at the macro and micro levels alike. In the case of Latin America, where most of the literature on populism originates, this oscillated between preferring the triad of landed aristocracy, the offi cer corps, and the church (for the Right) contrasted to the trio of urban proletariat organized in unions, various state employees, and segments of small business (for the Left).

Amartya Sen: Az igazságosság eszméjeVigília, 86. évfolyam, 8. számRészletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Budapest: Osiris Társadalomtudományi Könyvtár, 2021, 601 lap, kötve, 4980 Ft, ISBN 978 963 276423 8

Magyarország sem faragna rá az euró bevezetésére24.hu, 2021. július 14.Részletek

Kategória: interjúNyelv: magyar

Matolcsy György jegybankelnök szerint a választás tétje az, hogy az unió vezetése és a „balliberális vezető csoport" be tudja-e vinni Magyarországot az eurózónába. Érvelése szerint az euró bevezetésével gazdasági visszaesés jár. Alátámasztják-e a tények a jegybankelnök több mint egy évtizede hangoztatott véleményét? Megbánták a szlovákok az eurót, és Románia is lekörözhet minket? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ dr. Csaba László közgazdásszal, a CEU professzorával, aki 2010 és 2012 között Orbán Viktort segítette tanácsaival. Akkoriban még más szelek fújtak a kormánypártban, és Brüsszelre sem ellenségként tekintettek.

Hat százalékos növekedésnél hiba, ha gázt adunkNövekedés.hu, 2021. július 2.Részletek

Kategória: interjúNyelv: magyar

Felelőtlenség a növekedési fázisában túlfűteni a gazdaságot, növelni a hiányt és az eladósodottságot. Helyette az oktatásba, a környezetvédelembe, a regionális fejlesztésekbe, a társadalmi integrációba, a köz- és jogbiztonság javításába kellene fektetni. Ezek ugyanis csak hosszabb távon megtérülő, de nagy hasznot hozó beruházások. Az unió helyreállítási alapjából érkező hiteleket pedig fel kellene venni, és akár ezekre a célokra fordítani – nyilatkozta a Növekedés.hunak Csaba László közgazdász, akadémikus.

Hideg polgárháborút hozhat a Fidesz vereségeMagyar Hang, pp. 4-6, 2021. június 16.Részletek

Kategória: interjúNyelv: magyar

Csaba László: Bárki kerül is jövőre hatalomra, nem lesz egyszerű végigvinnie a négy évet

Az illiberalizmus élve boncolása. Gondolatok Magyar Bálint és Madlovics Bálint kötete kapcsánKözgazdasági Szemle, 68. évfolyam, 6. szám, p. 699–704, 2021. júniusRészletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Magyar Bálint–Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret. Noran Libro, Budapest, 2021, 906 o.

„Nem előre, hanem hátrafelé haladunk”: Csaba László közgazdász a magyar gazdaságrólSzabad Európa, 2021. május 12.Részletek

Kategória: interjúNyelv: magyar

Miért marad le magyar gazdaság a régióban? A mindenható állam, a Központ hogyan vezeti az országot egy archaikusabb társadalom felé? Mivel jár az, ha érdekcsoportok uralják a gazdaságot? Sorozatunk negyedik része Csaba László közgazdász, egyetemi tanárral, akit 2010 után rövidebb ideig Orbán Viktor egyik tanácsadó testületébe is fölkértek.

A teljesség igényévelMagyar Tudomány, 181. évfolyam, 4. szám, pp. 571-572Részletek

Kategória: recenzióNyelv: magyar

Berend T. Iván, az American Academy of Arts and Sciences és a British Academy tagja, nem tartozik azok közé, akik egy szép cím vagy rang elnyerése után kényelmesen hátradőlnek a karosszékben. Kilencvenedik életévén túl is változatlan alkotóerővel, a világ iráni kíváncsisággal és az új meglátásokra fogékonyan értelmezi a történéseket. Bár jó három évtizede Amerikában él, lélekben sosem szakadt el Magyarországtól és Európától. Munkáinak tárgya továbbra is az összehasonlító európai gazdaságtörténet, amit esszékötetek, életrajzok és nem utolsósorban publicisztikák is kiegészítenek. Joggal mondhatjuk: kinn is van, meg benn is van.

Ki veszítette el Közép-Európát?SZANYI, M.- TÖRÖK, Á.- SZUNOMÁR, Á.szerk: Trendek és töréspontokRészletek

III.kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2022Kategória: könyvfejezetNyelv: magyar

Ez a gondolatmenet Közép-Európa hosszú távú pályafüggőségének vitájához szól hozzá. Elfogadva a Szűcs Jenőhöz kötődő, alapvetően nem anyagi szempontokon alapuló érvelés relevanciáját és a járadék-képződés szerepét, ez az írás kinyitja a vitát és néhány további szemponttal egészíti ki a nagy távlatú áttekintést. Kiemelt szerepet kap az értelmezésben az útteremtés lehetősége, a – főképp a főáramú gazdaságpolitikai reform-irodalomban középpontba állított – kritikus időpontokban meghozott vagy elmulasztott stratégiai döntések szerepe. Kételkedő választ ad arra a kérdésre, hogy vajon „hagytuk-e” hogy így legyen, vagy inkább a szándékolt és szándékolatlan döntések, valamint az örökség és a külső feltételekhez történő alkalmazkodás együttese alakította a végeredményt

Körkérdés a járvány utáni újrakezdésről: merre tovább?Külgazdaság, 65. évfolyam, 1-2. szám, pp. 23-28, 2021Részletek

a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány folyóirataKategória: cikkNyelv: magyar

Miközben 2019 őszén már jól látható volt a pénzpiacok túlértékeltsége, és csak az volt a kérdés, milyen váratlan esemény váltja ki a 11 év után már időszerű – sőt, talán törvényszerű (Csaba, 2018) – válságot, értve ezen az aktívák jelentős újraértékelését, merőben meglepő volt, hogy a kiváltó, a „trigger” egy egészségügyi járványhelyzet volt. A megelőző évek nagy járványai a madárinfluenzától a HIV-en át az eboláig szörnyű emberi áldozatokkal jártak, de nem eredményezték a makrogazdaság elakadását, sőt lassulását sem.

Illiberal economic policiesHOLMES, S.ed: Routledge Handbook of IlliberalismRészletek

Abingdon, UK, 2022Kategória: könyvfejezetNyelv: angol

This chapter provides an overview of illiberalism as a formative line of policy-making in the economic development of the past two centuries, with a focus on the past two decades. It first provides a historical account. Second, it offers four ideal types of illiberal policies, which are considered, as success stories by those employing them. Third, we inquire if, and to what degree and under what conditions, the illiberal change in policies, which runs contrary to the policy consensus of the highly successful Great Moderation period of 1985-2007, is likely to survive in the long run under conditions of globalization and IT revolution.

Csaba László: ezek az intézkedések nem nagyon viszik előre a gazdaságotHírKlikk, 2021. február 17.Részletek

Kategória: interjúNyelv: magyar

Magyarországon a fiataloknak arany életük van, náluk csak a nyugdíjasoknak van aranyabb életük. A kormány költ a munkahelyek védelmére, a munkaerőpiacon minden rendben van, az alapítványi fenntartásba vett egyetemek nagy szabadsággal fölhasználhatják majd az EU-ból érkező pénzt, megvalósul az ország legnagyobb egyetemfejlesztési terve, ezért ömlenek majd ide a legjobb külföldi előadók. Ja, nem! Mindez annak az erőteljes propaganda-kormányzásnak a része, amely itt folyik. Hogy az Orbán Viktor által tegnap az Országgyűlésben bejelentett programmal újra lehet-e indítani a gazdaságot? Csaba László közgazdász, egyetemi tanár szerint a bejelentett intézkedések nem nagyon viszik előre a gazdaságot. Arról pedig, hogy merre van az előre, milyen területekre hogyan fog odaáramlani a tőke, mitől lesz innováció, viszonylag kevés szó esett. Nem ok nélkül, mert ezekben a dolgokban nem sokat tettek.

Zalai Ernő - megemlékezésKözgazdasági Szemle, 68. évfolyam, 2. szám, pp. 129-131, 2021. februárRészletek

Kategória: cikkNyelv: magyar

Elhunyt a magyar közgazdaság-tudomány meghatározó alakja, Zalai Ernő. Megosztó személyiség volt, aki az igazságot kereste szenvedélyesen, nem különféle érdekszövetségek jóindulatát. Nem lehetett őt iskolába sorolni. Levelező tagi székfoglalójában játékosan ki is mondta: ahogy példaképét, Neumann Jánost, úgy őt sem lehet besorolni, katalogizálni (Zalai [1999]).

Idén nem jut alamizsna a békétlenség levezetéséreMagyar Hang, 2021. január 22.Részletek

Kategória: publicisztikaNyelv: magyar

A helyreállítás lassú lesz, és nem tudni, milyen szerkezetben épül újjá a gazdaság.

Az intézményi gazdaságtan megújulásaKözgazdasági Szemle, 68. évfolyam, 1. szám, pp. 14-31, 2021. januárRészletek

Kategória: cikkNyelv: magyar

Ez az írás egyfelől állapotjelentés, másfelől a Journal of Economic Literature által meghonosított értékelő szemle. Ennek alapján bemutat és értékel egy sajátos – nem csak közgazdasági – irányzatot, és vizsgálja annak kibontakozási és alkalmazási esélyeit. Mind a jelen, mind a jövő tekintetében feltételezzük a neoklasszikus szintézis
meglévő keretein belül maradó közelítések főáramkénti érvényesülését a világ közgazdaságtanában. Ugyanakkor a globális pénzügyi és gazdasági válságok, valamint a rendszerváltozás és a jelenleg előretörő, illiberális hibrid rendszerek értelmezéséhez pótolhatatlan elemzési keretet nyújt az önazonosságát és sajátos eszközrendszerét
fel nem adó intézményi iskola.